Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1997 z dne 28. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1997 z dne 28. 2. 1997

Kazalo

692. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih..., stran 1074.

Na podlagi prve in druge točke 95. člena, 96. in 81. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 357. korespondenčni seji dne 24. in 25. februarja 1997 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
I
V sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95) (v nadaljnjem besedilu: sklep) se I. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije Ivo Štucin,
– za člana Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se imenuje Srečko Šestan.
II
V sklepu se II. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko Jože Čerič in Zdenko Kodrič,
– za člana Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenujeta Miran Predikaka in Aleš Mišič.
III
V sklepu se V. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko se imenuje Igor Božič.
IV
V sklepu se VI. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo Anuša Tavčar – Marenk, Branko Rajakovič, Nevenka Škrbec in Darjo Durjava,
– za člane Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenujejo Saša Bačnik, Igor Vah in Milan Lampret.
V
V sklepu se IX. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Koroško Benjamin Kotnik,
– za člana Štaba Civilne zaščite za Koroško se imenuje Branko Čas.
VI
V sklepu se X. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Notranjsko se imenuje Bojan Križman.
VII
V sklepu se XIII. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Zasavje Janez Groboljšek,
– za člana Štaba Civilne zaščite za Zasavje se imenuje Alojz Barlič.
VIII
V sklepu se XIV. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Podravje dr. Ciril Korpar,
– za člana Štaba Civilne zaščite za Podravje se imenuje dr. Metka Petek–Uhan.
IX
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-03/97-1
Ljubljana, dne 25. februarja 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik