Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1997 z dne 10. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1997 z dne 10. 1. 1997

Kazalo

9. Navodilo o zakloniščnem redu, stran 6.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena uredbe o gradnji in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) izdaja minister za obrambo
N A V O D I L O
o zakloniščnem redu
1. člen
Zakloniščni red določa dolžnosti in omejitve, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno bivanje v zaklonišču.
Zakloniščni red mora biti pritrjen na vidnih mestih v vseh bivalnih prostorih zaklonišča.
2.člen
Zakloniščni red mora vsebovati besedilo, ki je objavljeno v prilogi in ki je sestavni del tega navodila.
Sestavni del zakloniščnega reda je načrt zaklonišča z označenimi prostori zaklonišča. Poudarjeno morajo biti označene izhodne poti.
Zakloniščni red mora biti velikosti formata A3.
3. člen
Izvajanje tega navodila nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 853-44/96
Ljubljana, dne 24. decembra 1996.
Minister za obrambo
Jelko Kacin l. r.
ZAKLONIŠČNI RED
1. S tem zakloniščnim redom so določene dolžnosti in omejitve, ki uporabnikom zaklonišča zagotavljajo pogoje za nemoteno bivanje v zaklonišču.
Uporabniki zaklonišča so osebe, ki so v zaklonišču po načrtu zaklanjanja, in osebe, ki so se ob alarmu slučajno nahajale v bližini in so se zatekle v zaklonišče.
2. Uporabniki morajo v zaklonišču:
– skrbeti za primerno bivalno kulturo,
– skrbno ravnati z zakloniščno opremo, napravami in instalacijami,
– varčno gospodariti z vodo in hrano,
– vzdrževati red in čistočo zakloniščnih prostorov, opreme in pribora,
– spoštovati in upoštevati navodila službe za uporabo zaklonišča,
– predhodno poskrbeti za najnujnejšo osebno opremo (pribor za osebno higieno, nepokvarjeno hrano, jedilni pribor, zdravila, očala, proteze, oblačila, knjige, družabne igre, baterijske svetilke, odeje in osebni zaščitni RBK komplet).
3. Uporabniki zaklonišča ne smejo:
– ovirati ali vznemirjati drugih uporabnikov zaklo- nišča,
– samovoljno zapustiti zaklonišča,
– samovoljno uporabljati zakloniščnih naprav in instalacij,
– voditi domačih živali v zaklonišče,
– vnašati alkoholnih pijač v zaklonišče,
– vnašati in uporabljati nevarnih ali gorljivih snovi in virov ognja,
– vnašati tobačnih izdelkov in kaditi v zaklonišču,
– prekomerno uporabljati zaloge vode in hrane,
– odmetavati odpadke izven namenskih posod,
– povzročati hrupa ali nasilja (vpitje, tekanje).
4. Spoštovanje določil tega zakloniščnega reda nadzira in po potrebi tudi ukrepa služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč.

AAA Zlata odličnost