Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

378. Zakon o spremembah zakona o računanju časa (ZRC-A), stran 617.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o računanju časa (ZRC-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o računanju časa (ZRC-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996.
Št. 001-22-11/96
Ljubljana, dne 8. februarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O RAČUNANJU ČASA (ZRC-A)
1. člen
V zakonu o računanju časa (Uradni list RS, št. 13/93) se v drugem odstavku 2. člena črta besedilo “tednu septembra oziroma v prvem”.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena se v letu 1996 prehod na poletni čas izvede dne 31. marca, v letu 1997 pa dne 30. marca, obakrat ob 2. uri 00 minut 00 sekund tako, da se ura premakne za eno uro naprej in se čas ob 2. uri 00 minut 00 sekund računa kot 3. ura 00 minut 00 sekund.
Prehod s poletnega časa nazaj na srednjeevropski pasovni čas se izvede v letu 1996 dne 27. oktobra, v letu 1997 pa dne 26. oktobra, obakrat ob 3. uri 00 minut 00 sekund tako, da se ura pomakne za eno uro nazaj in se čas ob 3. uri 00 minut 00 sekund računa kot 2. ura 00 minut 00 sekund.
Ura, ki se med 2. uro 00 minut 00 sekund in 3. uro 00 minut 00 sekund zaradi pomaknitve za eno uro nazaj pojavi dvakrat, se označi: prva kot ura 2 A, druga pa kot ura 2 B.”
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130-01/93-1/2
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost