Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996

Kazalo

1058. Sklep o merilih za postavitev javne mreže višjih strokovnih šol, stran 1464.

Na podlagi 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je Vlada Republike Slovenije na 190. seji dne 28. marca 1996 sprejela
S K L E P
o merilih za postavitev javne mreže višjih strokovnih šol
I
Javna mreža višjih strokovnih šol omogoča nadaljevanje izobraževanja tistim, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Pri ustanavljanju višjih strokovnih šol ali pri prenehanju njihovega delovanja se upoštevajo naslednja merila:
1. potrebe po vpisnih mestih za kandidate, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za vključitev v terciarno izobraževanje v določeni panogi ali stroki na ravni države ter na regionalni ravni, če je to v skladu s potrebami na ravni države;
2. skladnost načrtovane ustanovitve višje strokovne šole z razvojnimi posebnostmi regije, demografskimi gibanji, številom potencialnih kandidatov za vpis ter izkazanimi zaposlitvenimi potrebami po diplomantih višje strokovne šole;
3. zagotovitev pogojev, ki omogočajo ustanovitev višje strokovne šole kot enote že obstoječega vzgojnoizobraževalnega zavoda ali samostojnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ter njeno racionalno in ekonomično poslovanje, optimalno izrabo prostorov in opreme ter kadrovskih potencialov, zlasti pa:
– zagotovitev predavateljev višjih šol in njihovih sodelavcev z ustrezno izobrazbo, strokovnimi referencami in izkušnjami na poklicnih področjih izven šolstva,
– zagotovitev materialnih in logističnih virov: prostorski pogoji, izobraževalna in druga oprema, informacijski sistemi, pogoji za izvajanje vaj, laboratoriji, delavnice ipd.,
– zagotovitev pogojev za izvedbo praktičnega dela izobraževanja v gospodarskih družbah ali zavodih;
4. zagotovitev pogojev za bivanje študentov višjih šol, ki prihajajo iz drugih krajev;
5. izkušnje potencialnega izvajalca višješolskega strokovnega programa na področju vodenja projektov: sodelovanje z gospodarskimi družbami in industrijskim zaledjem, z drugimi šolami doma in v tujini, z drugimi ustanovami doma in v tujini ipd.;
6. z dogovorom oziroma drugo zavezujočo obliko izkazana pripravljenost lokalne skupnosti, gospodarskih družb in zavodov, da kot soustanovitelji oziroma sofinancerji sodelujejo pri zagotavljanju materialnih pogojev, ki so potrebni za ustanovitev in delovanje visoke strokovne šole ter izkazana pripravljenost delodajalcev, da izvedejo praktični del izobraževalnega programa ali zagotovijo materialne in kadrovske možnosti, da višja strokovna šola z njimi izvede praktični del izobraževalnega programa (načelo partnerstva);
7. mednarodna primerljivost izobraževanja, zlasti z državami Evropske unije, ter morebitna mednarodna podpora pri zagotavljanju pogojev za ustanovitev oziroma delovanje visoke strokovne šole.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-04/96-13/1-8
Ljubljana, dne 28. marca 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost