Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995

Kazalo

2942. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih..., stran 4958.

Na podlagi prve in druge točke 95. člena, 96. člena in 81. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in drugega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 165. seji dne 19. oktobra 1995 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
I
V sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95), (v nadaljnjem besedilu: sklep) se I. točka spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije
Milivoj DOLŠČAK,
– za člana Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se imenuje:
Bojan KOPAČ.
II
VI. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo:
Jože VIDMAR,
Peter JEŠELNIK,
– za člane Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenujejo:
Nevenka ŠKRBEC,
Branko RAJAKOVIČ,
Miha BURILOV,
Alojz KOGOVŠEK.
III
X. točka se dopolni z naslednjim:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Notranjsko se imenuje:
Miro OREL.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-03/93-4/4-8
Ljubljana, dne 19. oktobra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik