Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1995 z dne 16. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1995 z dne 16. 6. 1995

Kazalo

1594. Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civ..., stran 2340.

Na podlagi prve in druge točke 95. člena, 96. člena in 4. točke 81. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) je Vlada Republike Slovenije na 146. seji dne 1. junija 1995 sprejela
S K L E P
o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
I
1. Za poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije se imenuje:
– Miran BOGATAJ.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Bojan UŠENIČNIK.
3. V Štab Civilne zaščite Republike Slovenije se imenujejo:
– Andrej BAUMAN,
– Drago BOLE,
– mag. JERNEJ CIMPERŠEK,
– Milivoj DOLŠČAK,
– Jože DULAR,
– mag. Aleš HORVAT,
– Mirko JELENIČ,
– Drago KUPNIK,
– dr. Rafael MARTINČIČ,
– Miro PUPPIS,
– Anton SENTOČNIK,
– dr. Edita STOK,
– Ivo ŠTUCIN,
– mag. Radovan TAVZES,
– Miran TRONTELJ,
– Branko VIDRIH.
II
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenuje:
– Dimitrij BERTONCELJ.
2. Za namestnico poveljnika se imenuje:
– Ivana GRILANC.
3. V Štab Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenujejo:
– Jože ČERIČ,
– Anton FERLINC,
– Zdenko KODRIČ,
– Ladislav KUČAN,
– Darja PAVLIN,
– Marjeta STERBAN,
– dr. Anton ŽIDANIK.
III
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Zahodno Štajersko se imenuje:
– mag. Ivan ERŽEN.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Zoran LAH.
3. V Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko se imenujejo:
– mag. Igor BIZJAK,
– Rudolf KRAJNC,
– Andrej PLANINŠEK,
– Janko ŠOPAR,
– Janko TURNŠEK.
IV
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko se imenuje:
– Franc NADIŽAR.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Rajko SIMIČ.
3. V Štab Civilne zaščite za Gorenjsko se imenujejo:
– Vera DRAŠAK,
– Jože KLINAR,
– dr. Mitja MOHOR,
– Feri OŠLAJ,
– Viktor RAKOVEC.
V
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Severno Primorsko se imenuje:
– Albin KRAPEŽ.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Boris LUTMAN.
3. V štab Civilne zaščite za Severno Primorsko se imenujejo:
– Dušan AMBROŽIČ,
– Ivan CAJNKAR,
– dr. Vasja KLAVORA,
– Danilo MAGAJNA,
– Jurij PEGAN,
– mag. Jože URŠIČ.
VI
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenuje:
– mag. Franc KRALJIČ.
2. Za namestnico poveljnika se imenuje:
– Elza MAJCEN.
3. V Štab Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenujejo:
– mag. Gregor BAJT,
– Darjo DURJAVA,
– Peter JEŠELNIK,
– Jože LOGAR,
– dr. Zvonko RAUBER,
– Anuša TAVČAR-MARENK,
– Jože VIDMAR.
VII
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Obalno regijo se imenuje:
– Dorijan MARŠIČ.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Remigij KLEVA.
3. V Štab Civilne zaščite za Obalno regijo se imenujejo:
– Andrej DUJC,
– Davorin FANTOLIN,
– Boris GRADIČ,
– Lucijan KARVA,
– dr. Matjaž KRANJC,
– Mitja PODGORNIK,
– Robert RAKAR,
– Rajko ŽIGANTE.
VIII
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Dolenjsko se imenuje:
– dr. Anton STARC.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Jože UDOVIČ.
3. V Štab Civilne zaščite za Dolenjsko se imenujejo:
– Uroš DULAR,
– dr. Damjan GAZVODA,
– Franc GOLE,
– Janez GORNIK,
– dr. Dušan HARLANDER.
IX
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Koroško se imenuje:
– Milan PRŠA.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Silvester OZIMC.
3. V Štab Civilne zaščite za Koroško se imenujejo:
– Darinka KETIŠ-KOVŠE,
– Benjamin KOTNIK,
– Milan MAROŠEK,
– Ivan PRAPROTNIK,
– dr. Miha ZAJC.
X
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Notranjsko se imenuje:
– Stane VALIČ.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Štefan MAJCEN.
3. V Štab Civilne zaščite za Notranjsko se imenujejo:
– Adam BERNARD,
– Silvester ČEHOVIN,
– Josip KAVALIR,
– Ivan ŠKRLJ,
– dr. Anton Ivan ZORMAN.
XI
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Pomurje se imenuje:
– Aleksander KRPIČ.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Martin SMODIŠ.
3. V Štab Civilne zaščite za Pomurje se imenujejo:
– Andrej COKLIN,
– Ernest EÖRY,
– Jožef GYURKAČ,
– Ivan KOS,
– Andrej LUCI,
– Frančišek POTOČNIK.
XII
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Posavje se imenuje:
– Jože KOS.
2. Za namestnico poveljnika se imenuje:
– Cvetka TOMIN-ZORIČ.
3. V Štab Civilne zaščite za Posavje se imenujejo:
– Jože BAŠKOVIČ,
– Robert HOČEVAR,
– Anton KOREN,
– Silvana MOZER,
– Aleš PLESTENJAK,
– dr. Jelka PLEŠKO-GORENC,
– Milan ŠTIMEC.
XIII
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Zasavje se imenuje:
– Josip LAPI.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Rudolf MATEŠIČ.
3. V Štab Civilne zaščite za Zasavje se imenujejo:
– Aleš BERGER,
– Jože FORTE,
– Samo GOLE,
– Janez GROBOLJŠEK,
– Jože KONCILJA,
– dr. Rudi ZUPAN.
XIV
1. Za poveljnika Civilne zaščite za Podravje se imenuje:
– Drago KLOBUČAR.
2. Za namestnika poveljnika se imenuje:
– Jože KORBAN.
3. V Štab Civilne zaščite za Podravje se imenujejo:
– Janez IRGL,
– Božidar JANŽEKOVIČ,
– dr. Ciril KORPAR,
– Martin OZMEC,
– Marjan RADEK,
– dr. Emil SENČAR,
– mag. Jernej ŠÖMEN.
XV
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, prenehajo veljati sklep Vlade Republike Slovenije o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije ter načelnika in članov Republiškega štaba za civilno zaščito, št. 111-02/90-21/4-1 z dne 27. 2. 1992 (Uradni list RS, št. 12/92), sklep Vlade Republike Slovenije o imenovanju člana Republiškega štaba za civilno zaščito, št. 111-02/90-20/6-8 z dne 5. 11. 1992 (Uradni list RS, št. 55/92) ter sklep o ustanovitvi regijskih štabov za civilno zaščito ter imenovanju njihovih poveljnikov, načelnikov in članov, št. 8-03/93-4/1-8 z dne 8. 7. 1993 (Uradni list RS, št. 40/93).
XVI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-03/93-4/3-8
Ljubljana, dne 1. junija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik