Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995

Kazalo

1305. Pravilnik o spremembi pravilnika o poslovanju notarjev, stran 2025.

Na podlagi 95. člena zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94) izdaja ministrica za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o poslovanju notarja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Četrti odstavek 1. člena pravilnika o poslovanju notarja (Uradni list RS, št. 50/94) se spremeni tako, da se glasi:
“Napisna tabla z označbo notarja je pravokotne oblike v izmeri 60 × 40 cm, besedilo pa mora biti napisano z velikimi črkami v črni barvi na podlagi iz zlato eloksirane pločevine. Napisna tabla je obrobljena s črnim robom v širini 1,5 mm.”
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Vpisniki in knjige iz 3. člena tega pravilnika morajo biti vezani v trde platnice, strani pa označene z zaporednimi številkami. Listi morajo biti prešiti z vrvico, oba konca vrvice pa pritrjena s pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z notarskim pečatom ali žigom.”
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vpisniki in knjige se praviloma vodijo kronološko za posamezno koledarsko leto.
Če se vpisnik ali knjiga vodi za več let, mora biti prvi vpis v novem koledarskem letu opravljen vedno na novi strani vpisnika.”
4. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Notarske listine, ki jih je notar sam sestavil, je dolžan notar hraniti ločeno od drugih spisov v železni omari.
V vsak spis, iz katerega notar vzame notarsko listino zaradi hrambe, se vloži uradni zaznamek z navedbo mesta, kjer je shranjena notarska listina.
Listine, ki jih je notar prevzel v hrambo, je potrebno hraniti v železni omari, in sicer po abecednem vrstnem redu.”
5. člen
Štampiljke, ki so sestavni del pravilnika o poslovanju notarja in objavljene skupaj z njim, se nadomestijo s štampiljkami, ki so določene in objavljene v prilogi tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-2/90
Ljubljana, dne 5. maja 1995.
Meta Zupančič l. r.
Ministrica
za pravosodje