Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995

Kazalo

1294. Uredba o spremembi uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, stran 2007.

Na podlagi 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
1. člen
7. člen uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95) se spremeni tako, da se glasi:
’Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
1. vozi, ustavlja ali parkira kolo v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe;
2. ustavlja ali parkira kolo v nasprotju z 2. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
1. vozi, ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe;
2. ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju z 2. členom te uredbe;
3. uporablja vozilo na motorni pogon v nasprotju s 4. členom te uredbe.
Pooblaščene osebe iz 5. člena te uredbe izterjajo denarno kazen za prekrške, določene v prejšnjih dveh odstavkih.’
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 220-11/94-2/4-8
Ljubljana, dne 18. maja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost