Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995

Kazalo

1288. Zakon o spremembi carinskega zakona, stran 2005.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi carinskega zakona
Razglašam zakon o spremembi carinskega zakona, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. maja 1995.
Št. 012-01/95-39
Ljubljana, dne 19. maja 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI CARINSKEGA ZAKONA
1. člen
V carinskem zakonu (Uradni list RS, št. 1/95) se v prvem odstavku 178. člena, drugem odstavku 181. člena, prvem odstavku 182. člena, 183. členu, 184. členu, drugem odstavku 186. člena, 188., 189. in 190. členu datum “1. julij 1995” v različnih sklonih nadomesti z datumom “1. januar 1996” v ustreznih sklonih.
V prvem odstavku 178. člena, tretjem odstavku 179. člena in v 187. členu se datum “31. december 1995” nadomesti z datumom “1. julij 1996”.
V drugem in tretjem odstavku 180. člena in drugem odstavku 186. člena se datum “1. julija 1996” nadomesti z datumom “1. januarja 1997”.
V prvem odstavku 181. člena se datum “1. julija 1997” nadomesti z datumom “1. januarja 1998”.
V 185. členu se datum “1. maj 1995” nadomesti z datumom “1. oktober 1995”.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 437-01/94-7/6
Ljubljana, dne 11. maja 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.