Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3212. Odlok o spremembi Odloka o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010, stran 8654.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 28. junija 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010
I.
V Odloku o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 541.000,00 EUR (PRILOGA 1)«.
II.
V PRILOGI 1 se v tabeli v 5. vrstici spremenijo PREDVIDENA SREDSTVA V EUR, ki sedaj znašajo 47.850,00 EUR.
III.
V PRILOGI 1 se v tabeli vrstice od 6-24 nadomestijo z eno vrstico z naslednjim besedilom:
+-----------------+-----------+----------------+---------------+
|Okvirna lokacija | Okvirna |   Vrsta   | Predvidena  |
|         | velikost | nepremičnine |sredstva v eur |
+-----------------+-----------+----------------+---------------+
|Lokalne ceste na |      |   javna   | 32.650,00 EUR |
| območju Občine | 66227 m2 | infrastruktura |        |
|   Žalec   |      |        |        |
+-----------------+-----------+----------------+---------------+
IV.
V PRILOGI 1 se v tabeli vrstice od 25-36 nadomestijo z eno vrstico z naslednjim besedilom:
+-----------------+-----------+----------------+---------------+
|Okvirna lokacija | Okvirna |   Vrsta   | Predvidena  |
|         | velikost | nepremičnine |sredstva v eur |
+-----------------+-----------+----------------+---------------+
| Javne poti na | 5387 m2 |   javna   | 6.330,00 EUR |
| območju Občine |      | infrastruktura |        |
|   Žalec   |      |        |        |
+-----------------+-----------+----------------+---------------+
V.
V PRILOGI 1 se v tabeli vrstice od 37-43 nadomestijo z eno vrstico z naslednjim besedilom:
+------------------+----------+----------------+---------------+
| Okvirna lokacija | Okvirna |   Vrsta   | Predvidena  |
|         | velikost | nepremičnine |sredstva v eur |
+------------------+----------+----------------+---------------+
| Nekategorizirane | 6970 m2 |   Javna   | 10.720,00 EUR |
| ceste na območju |     | infrastruktura |        |
|  Občine Žalec  |     |        |        |
+------------------+----------+----------------+---------------+
VI.
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-35/2009
Žalec, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.