Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3162. Sklep o določitvi brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje v Občini Ivančna Gorica, stran 8565.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 - Odl. US), na podlagi Odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/1997) in Odloka o spremembi Odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 95/04) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je občinski svet na 30. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje v Občini Ivančna Gorica
I.
Občina Ivančna Gorica zagotovi v vsaki krajevni skupnosti v občini brezplačna plakatna mesta za lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno in kampanjo na območju Občine Ivančna Gorica za lokalne volitve 2010.
II.
Za potrebe oglaševanja, navedene v I. točki, se postavi 12 plakatnih mest v obliki kozolčka.
III.
Sredstva se zagotovijo v proračunu Občine Ivančna Gorica, delno iz postavke 01006 Volitve župana in občinskega sveta in delno iz postavke 14007 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki).
IV.
Upravljavce plakatnih mest bo določil župan s posebnim sklepom.
V.
V času 60 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu bo župan javno objavil pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest s posebnim sklepom.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2010
Ivančna Gorica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost