Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3226. Sklep o ceniku dimnikarskih storitev, stran 8675.

Na podlagi 8. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07 in 102/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ceniku dimnikarskih storitev
I.
Ta sklep določa cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu: dimnikarska služba).
II.
(1) Izvajalec dimnikarske službe zaračuna opravljene storitve dimnikarske službe uporabniku dimnikarskih storitev. Cene storitev dimnikarske službe so določene glede na vrsto storitev, vrsto naprave, toplotno moč kurilne naprave, vrsto goriva in pogoje izvajanja, ki se razlikujejo v zahtevnosti izvedbe posamezne storitve.
(2) V Prilogi, ki je sestavni del tega sklepa, so določene cene posameznih storitev dimnikarske službe. Cena posamezne storitve vključuje pripravo na izvedbo storitve, storitev samo, administrativne stroške in stroške izdelave poročil. Pri storitvah iz točke A Priloge strošek prevoza ni vključen v ceno storitve, pri storitvah iz točke B Priloge je strošek prevoza (točka 5.4 A Priloge) vključen v ceno storitve.
(3) Za primere, ko cena dimnikarske storitve v Prilogi ni določena, se cena storitve dimnikarske službe določi po porabljenem času in nastalih materialnih stroških.
(4) Cena ure dimnikarske službe brez davka na dodano vrednost je 25,20 eura.
(5) Cene, navedene v Prilogi, ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
(6) Izvajalec dimnikarske službe mora uporabniku po opravljeni storitvi predložiti v podpis delovni nalog. Na delovnem nalogu morajo biti navedena številka delovnega naloga z datumom, zapisani podatki o uporabniku in izvajalcu, podatki o vrsti in številu storitev, ki so bile opravljene, ter datum in ura začetka in zaključka opravljanja storitve. Poleg podpisa izvajalca morata biti čitljivo zapisana ime in priimek izvajalca. Delovni nalog morata podpisati izvajalec in uporabnik storitev. Če uporabnik noče podpisati delovnega naloga, se to označi na delovnem nalogu. Delovni nalog je potrebno izpolniti tudi v primeru, če uporabnik ne omogoči opraviti storitve ali uporabnika na najavljeni dan ni doma, pri čemer se ta dejstva (datum, ura, razlog za neuspelo izvedbo storitve) zavedejo na delovni nalog. V tem primeru se delovni nalog pusti v hišnem predalčniku. Izvajalec storitve lahko uporabniku po opravljeni storitvi namesto delovnega naloga predloži račun, vendar le v primeru, da račun vsebuje vse elemente delovnega naloga.
(7) V primeru, da uporabnik izvajalcu dimnikarske službe ob najavljenem terminu po prihodu do uporabnika odkloni ali onemogoči izvajanje dimnikarskih storitev, je izvajalec dimnikarske službe upravičen do plačila nastalih stroškov v višini 6,30 eura brez davka na dodatno vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceniku dimnikarskih storitev (Uradni list RS, št. 101/09).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30100-2/2010
Ljubljana, dne 15. julija 2010
EVA 2010-2511-0097
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost