Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3102. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje, stran 8337.

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 45/08 – ZLV-H in 121/05) in 25. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 19. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Vitanje se imenujejo:
Irena Nečemer, Oplotniška c.1/a, 3210 Slovenske Konjice za predsednico,
Viktorija Kričaj, Ljubnica 1, 3205 Vitanje za namestnico predsednice,
Jože Jakop, Pod Hriberco 19, 3205 Vitanje za člana,
Ivan Oprešnik, Štajnhof 13, 3205 Vitanje za namestnika člana,
Anton Kuzman, Sp. Dolič 9, 3205 Vitanje za člana,
Mojca Vetrih, Doliška c. 14, 3205 Vitanje za namestnico člana,
Daniel Rozman, Cvetlična 12, 3205 Vitanje za člana,
Jože Sevšek, Na gmajni 4, 3205 Vitanje za namestnika člana.
II.
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije traja štiri leta.
III.
Sedež Občinske volilne komisije je v prostorih Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
IV.
Mandat Občinske volilne komisije začne teči od dneva, ko se izteče mandat predhodni Občinski volilni komisiji.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0003/2010-14
Vitanje, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost