Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3078. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 8276.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 ... 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 ... 79/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 33. redni seji dne 1. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnini s parc. št. 476/5 (cesta, v izmeri 49 m2) in 476/7 (cesta, v izmeri 13 m2), obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 822, k.o. Opatje selo.
2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti status javnega dobra in postaneta last Občine Miren - Kostanjevica.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0004/2010-4, 478-0016/2009-4
Miren, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.