Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3073. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika, stran 8269.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 27. redni seji dne 1. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste v Občini Metlika po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske javne ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v naselju Metlika in
– na mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju Metlika.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Metlika in naselji v sosednjih občinah in
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Metlika in naselji v sosednjih občinah so:
----------------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta  Odsek Začetek Opis       Konec  Dolžina Preostala
 št.         odseka          odseka   [m]  dolžina v
                                 sosednji
                                 občini [m]
----------------------------------------------------------------------------
 1.  255010 255011 C R3  Metlika-G2 105  C G2 105 926
           661
 2.  255010 255012 C G2  Metlika-Krvavčji C 370050 2.559  2.054
           105   Vrh                Semič
 3.  255020 255021 C R3  Bušinja vas-   C 255010 4.720
           663   Grabrovec-
               Metlika
 4.  255030 255031 C R3  Čurile-Rosalnice C R3 662 1.509
           661
 5.  255040 255041 C R3  Drašička roka-  C R3 663 3.274
           661   Bojanjska roka
 6.  255050 255051 C    Slamna vas-   Z    1.012
           255040 Boldraž     Boldraž
 7.  255060 255061 C G2  Trnovec-Bereča  C G2 105 3.111
           105   vas
 8.  255060 255062 O    Bereča vas-   C G2 105 540
           255061 Bušinja vas
 9.  255070 255071 C R1  Primostek-G.   C R1 218 5.978
           218   Dobravice-Grm
 10.  255080 255081 C R1  Grm pri     C RT 919 1.604
           218   Podzemlju-
               Podzemelj
 11.  255090 255091 C R1  Gradac-Krasinec C RT 919 2.317
           218
 12.  255090 255092 C RT  Krasinec-    M RH   1.156
           919   Pravutina
 13.  255100 255101 C R1  Gradac-Stranska C 054160 1.365  2.512
           218   vas                Semič
 14.  255110 255111 C R3  Drašiči-Vidošiči Z    1.639
           661           Vidošiči
 15.  255120 255121 C R3  Božakovo-Drašiči C R3 661 2.389
           662
 16.  255130 255131 C G2  G. Lokvica    C 255060 426
           105
 17.  255140 255141 C G2  D. Suhor-D.   C 255060 2.589
           105   Lokvica
 18.  255150 255151 C G2  Dole-Drage-G.  C G2 105 3.163
           105   Suhor
 19.  255170 255171 C    G. Lokvica-   C 255010 2.020  252 Semič
           255060 Krvavčji Vrh
----------------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Metlika znaša 42.297 m (42,297 km).
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
-------------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek  Začetek Opis       Konec Dolžina Preostala
 št.         odseka          odseka  [m]  dolžina v
                                sosednji
                                občini
                                [m]
-------------------------------------------------------------------------
 1.  256010 256011 C G2  NBK-TPC      C R1   183
           105            218
 2.  256040 256041 C R3  Trg svobode-   C R3   751
           661   Cankarjeva    662
 3.  256050 256051 C    Partizanski trg- C R3   236
           256040 Na Požeg     661
 4.  256430 256431 C R1  Črnomaljska cesta C G2   276
           218            105
-------------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Metlika znaša 1.446 m (1,446 km).
– Mestne ali krajevne ceste (LK):
------------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta Odsek  Začetek Opis       Konec Dolžina Preostala
 št.         odseka          odseka [m]   dolžina v
                                sosednji
                                občini
                                [m]
------------------------------------------------------------------------
 1.  256020 256021 C    Metlika-AP    Z HŠ 1 234
           256430
 2.  256030 256031 C    Mestni trg    Z trg 197
           256040
 3.  256060 256061 C R3  Šolska ulica   Z šola 225
           661
 4.  256070 256071 C G2  Tovarniška cesta Z HŠ 2 227
           105
 5.  256080 256081 C G2  Kolodvorska ulica Z ŽP  203
           105
 6.  256090 256091 C G2  NBK-kurilnica   Z HŠ 3 197
           105
 7.  256120 256121 C R3  Breg revolucije  C   804
           661            256180
 8.  256140 256141 C    Prečna pot    C R3  114
           256050          661
 9.  256150 256151 C    Ganglova ulica  C   265
           256120          256120
 10.  256160 256161 C G2  Na Laze      C   314
           105            256120
 11.  256170 256171 C    Marentičeva ulica C   409
           255010          256160
 12.  256180 256181 C    Stara cesta    C   194
           255010          255010
 13.  256190 256191 C R3  Župančičeva ulica C   267
           661            256070
 14.  256200 256201 C    Ulica 1. maja   C   171
           256190          256210
 15.  256210 256211 C R3  Jarčeva ulica   C R3  325
           662            662
 16.  256220 256221 C G2  Gubčeva ulica   C   412
           105            256230
 17.  256230 256231 C    Šestova ulica   C   169
           256070          256210
 18.  256240 256241 C R3  Pot na Veselico  Z HŠ  351
           661            12
 19.  256250 256251 C    Ulica Janka    Z HŠ 1 150
           256290 Brodariča
 20.  256260 256261 C    Badovinčeva ulica Z HŠ 1 53
           256270 I
 21.  256260 256262 C    Badovinčeva ulica Z HŠ  153
           256270 II        33
 22.  256270 256271 C R3  Vejar       C R3  272
           662            662
 23.  256290 256291 C R3  Tomšičeva ulica I C R3  255
           661            661
 24.  256290 256292 O    Tomšičeva ulica  Z HŠ 4 194
           256291 II
 25.  256320 256321 C    Ulica XIV.    Z HŠ  231
           256120 divizije     20
 26.  256330 256331 C G2  Cesta 9. maja   Z HŠ 2 121
           105
 27.  256340 256341 C    Ulica Marjana   Z HŠ 4 126
           255010 Kozine
 28.  256350 256351 C    Ulica Belokranj. Z HŠ  311
           256090 odreda I     18
 29.  256350 256352 C G2  Ulica Belokranj. Z HŠ  82
           105   odreda II     19
 30.  256360 256361 C G2  Ulica Milke Šobar Z   193
           105            koles.
 31.  256370 256371 C G2  CBE-Mestni log  Z HŠ 4 114
           105
 32.  256380 256381 C    Levstikova ulica Z HŠ  185
           255020          18
 33.  256390 256391 C G2  Poslovna cona   C   448
           105   Pild       255010
 34.  256400 256401 C R3  Jerebova ulica  C   391
           661            256240
 35.  256410 256411 C R3  Naselje Staneta  O   464
           661   Rozmana      256411
 36.  256450 256451 C R3  Frelihova ulica  C   108
           661            256120
------------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Metlika znaša 8.929 m (8,929 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Metlika in med naselji so:
------------------------------------------------------------------------
 Zap. Cesta  Odsek Začetek Opis      Konec  Dolžina Preostala
 št.         odseka          odseka  [m]   dolžina v
                                sosednji
                                občini
                                [m]
------------------------------------------------------------------------
 1.  755010 755011 C    Metlika-G.   C    2.828
           255010  Dobravice    255070
 2.  755020 755021 C    Metlika-Berčice Z HŠ 9  670
           255020
 3.  755030 755031 C    Gabrovec    C    636
           255020          255020
 4.  755040 755041 C R3   Svržaki-    O    755
           661   povezava I   755041
 5.  755040 755042 C R3   Svržaki-    C R3   272
           661   povezava II   661
 6.  755050 755051 C    Rosalnice-R3  C R3   1.870
           255030  661       661
 7.  755050 755052 C R3   R3 661-Vinomer Z    1.021
           661           razcep
 8.  755060 755061 C R3   Metlika-    C    818
           662   Rosalnice    255030
 9.  755060 755062 O    Metlika-Žugelj Z HŠ 55 278
           755061
 10. 755070 755071 C R3   Radovica-    C    1.949
           663   Boldraž     255050
 11. 755070 755072 C    Boldraž 17   Z HŠ 17 197
           255050
 12. 755080 755081 C R3   Radovica-Radoši Z HŠ 6  1.343
           663
 13. 755080 755082 O    Radovica-Kade  Z N.H.  135
           755081
 14. 755090 755091 C R3   Radovica-    Z    2.766
           663   Krašnji vrh   cerkev
 15. 755090 755092 O    Radovica-skozi C R3   226
           755091  vas I      663
 16. 755090 755093 O    Radovica-skozi C    138
           755092  vas II     755100
 17. 755090 755094 O    Krašnji vrh-  Z HŠ 28 257
           755091  Stankovič
 18. 755100 755101 C R3   Radovica-    C    186
           663   povezava    755090
 19. 755120 755121 C    D. Lokvica   C    733
           255060          255130
 20. 755120 755122 C    Lokvica-    C    216
           255060  peskokop    255140
 21. 755140 755141 C RT   Škrilje     C    724
           919           255090
 22. 755140 755142 C RT   RT 919-LC    C    274
           919   255091     255090
 23. 755150 755151 C    Kapljišče    Z HŠ 1  464
           255090
 24. 755150 755152 O    Kapljišče-   C    157
           755151  povezava    255090
 25. 755160 755161 C    Boršt-Mlake   Z HŠ 4  882
           255090
 26. 755170 755171 C    Prilozje-    Z    1.351
           255090  letališče    letali.
 27. 755170 755172 C    Boršt-Boginja  Z HŠ 1  786
           755160  vas
 28. 755170 755173 O    Prilozje-    O    574
           755171  povezava    755171
 29. 755180 755181 C R1   Gradac-Okljuka Z HŠ 4  1.527
           218
 30. 755180 755182 C R1   Gradac 84    Z HŠ 84 363
           218
 31. 755190 755191 C R1   R1 218-Otok   Z HŠ 18 1.174
           218
 32. 755190 755192 O    Otok      Z HŠ 24 145
           755191
 33. 755200 755201 C G2   Metlika-    Z HŠ 62 1.128
           105   Križevska vas
 34. 755200 755202 C G2   Križevska vas- O    215
           105   povezava    755201
 35. 755220 755221 C    Vidošiči-    C R3   1.330
           255110  Železniki    661
 36. 755220 755222 C    Vidošiči-    Z rampa 1.846
           255110  Kamenica
 37. 755220 755223 O    Kamenica-Plešči C    578
           755222  vrh       755230
 38. 755230 755231 C    Plešči vrh-   C    1.223
           755220  Železniki    755220
 39. 755230 755232 O    Plešči vrh-   C R3   1.309
           755231  Krmačina    661
 40. 755240 755241 C R3   Rakovec-Drašiči C    2.398
           662           255120
 41. 755240 755242 C R3   Rakovec 9    Z HŠ 9  189
           662
 42. 755250 755251 C R3   Bojanja vas 34 Z HŠ 34 1.375
           663
 43. 755250 755252 O    Bojanja vas 9  Z HŠ 9  167
           755251
 44. 755250 755253 O    Bojanja vas 27 Z HŠ 27 62
           755251
 45. 755260 755261 C R3   Brezovica-M.  Z HŠ 13 1.193
           663   Lešče
 46. 755260 755262 C R3   Brezovica 3   Z HŠ 3  99
           663
 47. 755270 755271 C    Hrast      C G2   894
           255150          105
 48. 755270 755272 O    Hrast-     Z    615
           755271  pokopališče   pokop.
 49. 755270 755273 O    Popovič-Siročič Z HŠ   150
           755271          19c
 50. 755280 755281 C G2   Mačkovec-    Z HŠ 14 691
           105   Škemljevec
 51. 755290 755291 C G2   Mačkovec    Z HŠ 4  543
           105
 52. 755300 755301 C G2   Božič vrh    Z HŠ 5  384
           105
 53. 755310 755311 C G2   Jugorje pri   Z HŠ 13 353
           105   Metliki
 54. 755320 755321 C R2   Sela pri    Z HŠ 15 383
           421   Jugorju
 55. 755330 755331 C    G. Suhor    Z HŠ 8  489
           255150
 56. 755330 755332 O    G. Suhor-D.   C    362
           755331  Suhor      255150
 57. 755340 755341 C G2   D. Suhor    Z HŠ 18 301
           105
 58. 755350 755351 C G2   Trnovec     C G2   483
           105           105
 59. 755360 755361 C R1   Primostek-stari Z HŠ 12 257
           218   del
 60. 755360 755362 C R1   Primostek-novi Z HŠ 40 331
           218   del
 61. 755400 755401 C R3   D. Rosalnice-  C    330
           662   Rosalnice    255030
 62. 755410 755411 C    Krasinec-mlin  Z HŠ 23 323
           255090
 63. 755410 755412 C    Krasinec-    C RT   504
           255090  povezava I   919
 64. 755410 755413 C    Krasinec-    C RT   557
           255090  povezava II   919
 65. 755410 755414 C RT   Krasinec-    Z    72
           919   pokopališče   pokop.
 66. 755410 755415 C RT   Krasinec-Vardič Z HŠ 5a 219
           919
 67. 755420 755421 C RT   Podzemelj-   C RT   329
           919   povezava    919
 68. 755420 755422 O    Podzemelj-Lov. Z HŠ 35 953
           755421  koča
 69. 755420 755423 C RT   Podzemelj-šola Z šola  101
           919
 70. 755430 755431 C    Geršiči-    C    1.722
           255070  Krivoglavice  255070
 71. 755440 755441 C    Klošter-    Z    312
           255100  pokopališče   pokop.
 72. 755450 755451 C R3   Božakovo-Plut  Z HŠ 32 161
           662
 73. 755450 755452 C R3   Želebej-    C R3   419
           662   Božakovo    662
 74. 755450 755453 C R3   Želebej     C R3   393
           662           662
 75. 755460 755461 C R3   Radoviči    Z HŠ   233
           662           19a
 76. 755470 755471 C    Čurile     C    202
           255030          255030
 77. 755480 755481 C R3   Bušinja vas   Z N.H.  215
           663
 78. 755480 755482 C R3   Bušinja vas-  Z    113
           663   pokopališče   pokop.
 79. 755490 755491 C    Pokopališče Sv. Z    277
           255140  Jakob      cerkev
 80. 755500 755501 C    Ul. Milke Šobar Z N.H.  74
           256360
 81. 755510 755511 C    Mestni log   Z HŠ 8  74
           256370
 82. 755520 755521 C    NBK-lekarna   C    61
           256010          256090
 83. 755530 755531 C    Frelihova ulica C R3   94
           256120          661
 84. 755540 755541 C R3   Strma pot    C    109
           661           256140
 85. 755550 755551 C    Navratilova pot C    241
           256050          256290
 86. 755560 755561 C    Jerebova ulica C    78
           256400          256400
 87. 755570 755571 C    Hočevarjeva   Z HŠ 3  64
           256060  ulica
 88. 755580 755581 C    Marentičeva   Z HŠ 8  220
           256160  ulica
 89. 755590 755591 C    Pot na Veselico Z HŠ 22 314
           256240
 90. 755600 755601 C R3   Radovica-    Z HŠ 29 333
           663   Reštovka
 91. 755600 755602 O    Radovica-R3 663 C R3   149
           755601          663
 92. 755610 755611 C R3   Nova gora    C    935
           661           255110
 93. 755620 755621 C R3   Jablan-Drašiči C R3   920
           661           661
 94. 870390 870393 O    Sodji Vrh-   C    1.031  1.256
           870391  Dragomlja vas  255140      Semič
------------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina javnih poti (JP) v naseljih Občine Metlika in med naselji znaša 57.195 m (57,195 km).
7. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2010 z dne 9. 6. 2010.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 84/98), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 66/05) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 14/06).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-103/2009
Metlika, dne 1. julija 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost