Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

2035. Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava, stran 5775.

Na podlagi 5. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (Uradni list RS, št. 8/10) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 6. maja 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa okvirni standard urejanja (pogostost in obseg stalnih del pri tekočem vzdrževanju) in čiščenja (pogostost in prioritete čiščenja):
– javnih prometnih površin,
– javnih zelenih površin,
– komunalne opreme na javnih površinah.
Pogostost in prioriteta se določa z letnim planom (drugi odstavek 40. člena Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Nova Gorica).
2. člen
Čiščenje in urejanje javnih površin se izvaja z namenom:
– da se zagotovi čistočo javnih površin in urejen videz mesta,
– da se prepreči negativne vplive odpadkov, odvrženih na javnih površinah,
– da se zmanjša nastajanje odpadkov na javnih mestih,
– da se zagotovi normalno uporabo javnih površin in delovanje komunalne infrastrukture,
– da se izboljša kvaliteto bivanja v urbanem okolju,
– da se polepša videz mesta in izboljša turistično ponudbo mesta,
– da se zagotovi varnost obiskovalcev odprtih javnih in zelenih površin ter varnost v cestnem prometu,
– da se ohrani obstoječe javne zelene površine in spomenike oblikovane narave,
– da se pripomore k ohranjanju biotske raznovrstnosti, predvsem pa avtohtonih rastlinskih vrst.
3. člen
S storitvami javne službe se zagotavlja primeren standard vzdrževanja javnih površin, kar se izraža v pogostosti posameznih operacij urejanja oziroma vzdrževanja javnih površin.
4. člen
Izvajalec gospodarske javne službe vodi kataster javnih površin. Kataster vsebuje podatke o vrsti javne površine, o njeni velikosti, o komunalni opremi in o prometni signalizaciji. Za potrebe tega pravilnika se v katastru pri posamezni javni površini vodi tudi oznaka cone, skladno s poglavji II, III in IV.
II. VZDRŽEVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN
5. člen
Glede na intenzivnost vzdrževanja so javne prometne površine v mestu in naseljih Mestne občine Nova Gorica razdeljene na več con. Številčna oznaka cone pomeni število dnevnih, mesečnih oziroma letnih aktivnosti na območju posamezne cone.
6. člen
II.1. Pobiranje navlake in praznjenje košev
Pobiranje navlake in praznjenje košev se izvaja v naslednjih conah:
Cona “360-II. 1” zajema najbolj obremenjene javne površine, kjer je potrebno dnevno pobiranje navlake in praznjenje košev za odpadke.
Cona “145-II. 1” zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih površinah, kjer se odvija veliko peš prometa zato je potrebno pobiranje navlake in praznjenje košev trikrat tedensko.
Cona “50-II. 1” zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih površinah, kjer se odvija peš promet, zato je potrebno pobiranje navlake in praznjenje košev enkrat tedensko.
Cona “25-II. 1” zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih površinah, kjer se odvija tudi peš promet zato je potrebno pobiranje navlake in praznjenje košev dvakrat mesečno.
Cona “12-II. 1” zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih površinah, kjer se odvija tudi peš promet zato je potrebno pobiranje navlake in praznjenje košev enkrat mesečno.
Cona “6-II. 1” zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih površinah v naseljih izven širšega območja mesta Nova Gorica, kjer se odvija tudi peš promet, zato je potrebno pobiranje navlake enkrat na dva meseca.
7. člen
II.2. Pometanje javnih prometnih površin
Pometanje javnih prometnih površin se izvaja pretežno strojno, po potrebi tudi kot kombinacija strojnega in ročnega pometanja, v naslednjih conah:
Cona “100-II. 2” zajema najbolj obremenjene javne površine, kjer je potrebno dvakrat tedensko pometanje.
Cona “50-II. 2” zajema obremenjene prometne površine, kjer je potrebno pometanje enkrat na teden.
Cona “25-II. 2 zajema manj obremenjene prometne površine, kjer je potrebno pometanje enkrat na dva tedna.
Cona “12-II. 2” zajema manj obremenjene prometne površine (stranske ulice), pometanje je potrebno enkrat na mesec.
III. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN
8. člen
Glede na intenzivnost vzdrževanja so javne zelene površine v mestu in naseljih Mestne občine Nova Gorica razdeljene na več con. Številčna oznaka cone pomeni število aktivnosti na leto na območju posamezne cone, kar je tudi odvisno od klimatskih razmer v tekočem letu.
9. člen
III.1. Košnja javnih zelenih površin
Košnja javnih zelenih površin se izvaja v naslednjih conah:
Cona “12-III. 1” zajema pomembne javne zelene površine in ulične zelene obcestne pasove, na katerih se prične s košnjo, ko je trava visoka 13 cm, košnja pa se izvaja v povprečju dvanajstkrat letno.
Cona “8-III. 1” zajema javne zelene površine in ulične zelene obcestne pasove, na katerih se prične s košnjo, ko je trava visoka 20 cm, košnja pa se izvaja v povprečju osemkrat letno.
Cona “6-III. 1” zajema javne zelene površine, na katerih se košnja izvaja šestkrat letno.
10. člen
III.2. Grabljenje javnih zelenih površin
III.2.1. Grabljenje javnih zelenih površin po košnji
Grabljenje javnih zelenih površin po košnji se izvaja v naslednjih conah:
Cona “12-III. 2.1” zajema javne zelene površine, kjer se izvaja grabljenje trave po vsaki košnji.
Cona “6-III. 2.1” zajema javne zelene površine, kjer se izvaja grabljenje trave po vsaki drugi košnji.
III.2.2. Grabljenje javnih zelenih površin po odpadu listja
Grabljenje javnih zelenih površin po odpadu listja se izvaja v naslednji coni:
Cona “1-III. 2.2” zajema javne zelene površine, kjer se izvaja grabljenje listja enkrat letno.
11. člen
III.3. Oskrba vrtnic, enoletnic in pokrovnih rastlin
Oskrba vrtnic, enoletnic in pokrovnih rastlin se v posameznem letu izvaja:
– Obrezovanje s pomlajevanjem in odvozom odpadkov – 1 x
– Gnojenje – 1 x
– Zimsko globoko prekopavanje – 1 x
– Okopavanje in pletje z odvozom odpadkov – 4 x
– Škropljenje – 3 x
– Zamenjava enoletnic – 2 x
– Zalivanje po potrebi.
12. člen
III.4. Oskrba žive meje, dreves in grmovnic na javnih površinah v nasadih in
III.4.1. Oskrba žive meje se v posameznem letu izvaja:
– Obrezovanje žive meje z odvozom odpadkov – 2x
– Odstranjevanje podrasti z odvozom odpadkov – 2x
– Zalivanje po potrebi.
III.4.2. Oskrba dreves in grmovnic se v posameznem letu izvaja:
– Odstranitev motečih in suhih dreves ter zasaditev nadomestnih dreves – 1x
– Obrezovanje grmovnic
– Zalivanje po potrebi.
13. člen
III.5. Peskanje parkovnih pešpoti
Peskanje parkovnih pešpoti se izvaja enkrat letno.
IV. VZDRŽEVANJE KOMUNALNE OPREME NA JAVNIH POVRŠINAH
14. člen
IV.1. Vzdrževanje parkovnih klopi,varnostnih količkov, košev za odpadke, stojal za kolesa se izvaja enkrat letno oziroma po potrebi.
IV.2. Vzdrževanje fontan in pitnikov se izvaja kot redno vzdrževanje.
V. VZDRŽEVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN ZNOTRAJ MESTA IN NASELIJ V SKLADU S PRAVILNIKOM O VZDRŽEVANJU CEST
15. člen
V.1. Redno vzdrževanje javnih prometnih površin znotraj mesta in naselij se izvaja v skladu s pravilnikom o vzdrževanju cest.
VI. INTERVENCIJE IN NUJNA VZDRŽEVALNA DELA
16. člen
VI.1. Na javnih površinah je potrebno zagotoviti v slučaju nepredvidenih dogodkov interventne sanacije(odstranitev porušenih dreves, odstranitev nanosov, čiščenje rešetk in vtokov ipd.)
VI.2. V primeru vandalizma na komunalni opremi, prometni signalizaciji in posameznih primerih na zelenih površinah je potrebno zaradi zagotavljanja varnosti in racionalnosti interventno sanirati stanje.
VI. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-18/2008
Nova Gorica, dne 6. maja 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti