Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

1995. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja, stran 5691.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 22.b člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
1. V Sklepu o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (Uradni list RS, št. 21/07, 110/07 in 73/08, v nadaljevanju: sklep) se prvi odstavek 2. točke sklepa spremeni tako, da se glasi:
»V register se vpisujejo podatki o posojilih, ki jih posojilodajalci odobrijo primernim dolžnikom s sedežem v euroobmočju po slovenskem pravu, in vezanih depozitih (v nadaljevanju: depoziti), ki se lahko uporabijo za zavarovanje terjatev Eurosistema.«
2. Za 8. točko sklepa se spremeni podnaslov tako, da se glasi:
»VSEBINA IN NAČIN VPISA IN IZBRISA POSOJILA IZ REGISTRA«
3. Za 18. točko sklepa se doda nov podnaslov in točka 18.a, ki se glasita:
»POGOJI, VSEBINA IN NAČIN VPISA IN IZBRISA DEPOZITA IZ REGISTRA
18.a V register lahko nasprotna stranka vpiše depozit, ki se lahko uporabi za zavarovanje terjatev Eurosistema.
Register je centralizirana baza podatkov, v katero se vpisujejo naslednji podatki o finančnem premoženju:
– znesek depozita,
– datum vpisa / izbrisa depozita v/iz registra,
– podatek o imetniku depozita (naziv, oznaka, naslov),
– vzpostavitev zavarovanja v korist Banke Slovenije iz depozita.
Vzpostavitev in ukinitev zavarovanja se izvede na podlagi zahtevka nasprotne stranke. Nasprotna stranka lahko vzpostavi zavarovanje samo za svoje obveznosti. Nasprotna stranka lahko vzpostavi in ukine zavarovanje na depozitu samo v višini celotnega zneska depozita.
Pravice Banke Slovenije iz vzpostavljenega zavarovanja na depozitu, ki je vpisan v register, nastanejo z vpisom te pravice v register in prenehajo z izbrisom pravice iz registra.
Izbris depozita iz registra se izvede ob dospelosti depozita, če ni več primeren za zavarovanje terjatev Eurosistema ali na podlagi zahtevka nasprotne stranke.
Na depozitu se vzpostavi zavarovanje z vpisom maksimalne zastavne pravice brez datuma dospelosti.
Nasprotna stranka ne sme v korist tretjih oseb razpolagati z depozitom, ki je vpisan v register in na katerem je vpisana pravica zavarovanja v korist Banke Slovenije. Nasprotna stranka je o nastalih spremembah dolžna obvestiti Banko Slovenije takoj, ko te nastanejo.
Nasprotna stranka posreduje zahtevke po tem sklepu na obrazcih, ki jih določi Banka Slovenije in jih objavi na svoji spletni strani.
Podrobnejše postopke in navodila v zvezi z registrom določa uporabniški priročnik, ki ureja uporabo vezanih depozitov za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, ki ga Banka Slovenije objavi na svoji spletni strani.«
4. 19. točka sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki o identifikacijski številki ter o vzpostavitvi zavarovanja v korist Eurosistema na posojilu ali depozitu so javni. Banka Slovenije posreduje podatek o obstoju pravice iz zavarovanja iz registra na podlagi pisnega zahtevka, v katerem prosilec navede identifikacijsko številko posojila ali depozita.«
5. Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. maja 2010
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti