Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1975. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 5620.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3, 45/08) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 18. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije
1. člen
Občinsko volilno komisijo Občine Sveta Ana sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
V Občinsko volilno komisijo Občine Sveta Ana se imenujejo:
1. Predsednik: Renata Kurbus Trajbar, Majstrova ul. 5, 2230 Lenart
2. Namestnik predsednika: Nataša Lorenčič, Sv. Ana 6 a, 2233 Sv. Ana
3. Član: Marinka Nikl Trojner, Zg. Ščavnica 1, 2233 Sv. Ana
4. Namestnik člana: Danica Zemljič, Žice 17, 2233 Sv. Ana
5. Član: Marjan Bračko, Sv. Ana 6 b, 2233 Sv. Ana
6. Namestnik člana: Darinka Šnajder, Kremberk 36 a, 2233 Sv. Ana
7. Član: Janko Moleh, Žice 24, 2233 Sv. Ana
8. Namestnik člana: Petra Polanec, Sv. Ana 27, 2233 Sv. Ana.
2. člen
Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Sveta Ana, Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah.
3. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/06.
Št. 04003-1/2010
Sveta Ana v Slovenskih goricah, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost