Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1964. Sklep o imenovanje posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, stran 5554.

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 28/06 - uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2)) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanje posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti
1.
Imenuje se posebno občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti v sestavi:
Marjana Majster, univ. dipl. prav., Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 8, predsednica,
Maja Gorenc, univ. dipl. prav., Novo mesto, Šegova ulica 9, namestnica predsednice,
Cvetka Tudija, Novo mesto, Šmihel 73, članica,
Zoran Grm, Novo mesto, Brezje 19, namestnik članice,
Ana Bevc, Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 58, članica,
Marija Padovan, Novo mesto, V Brezov log 43 a, namestnica članice,
Kristina Cigler, Stranska vas 43 b, članica,
Maja Badovinac, Novo mesto, Seidlova cesta 30, namestnica članice.
2.
Sedež volilne komisije je v Novem mestu, Novi trg 24.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-3/2010
Novo mesto, dne 22. aprila 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.