Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996

Kazalo

1007. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 1996, stran 1421.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni lsit RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci na 5. izredni seji dne 1. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 1996
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Odranci se v prvem polletju 1996 začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 1996 se začasno financirajo potrebe mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine Odranci za leto 1995.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikov proračuna le do višine zneskov iz določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 do sprejetja proračuna Občine Odranci.
Št. 25/96
Odranci, dne 5. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Jožef Maučec l. r.