Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih, stran 4684.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih
1. člen
V Pravilniku o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99 in 39/05) se v točki 2.1.1. Priloge I beseda »napisi« nadomesti z besedo »znaki«.
2. člen
V točki 3.2. Priloge II se pri dvanajstemu znaku besedilo »Neionizirajoče sevanje!« nadomesti z besedilom »Neionizirno sevanje!«.
3. člen
V točki 3.2. Priloge II se za osemnajstim znakom doda nov devetnajsti znak:
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-1/2010/1
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EVA 2010-2611-0050
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost