Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1532. Začasna tarifa Združenja SAZAS za mešani repertoar, stran 4499.

Upravni odbor Združenja SAZAS je na seji dne 11. 2. 2010 na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 s spremembami in dopolnitvami) in 29. člena Statuta Združenja SAZAS sprejel naslednjo
Z A Č A S N O T A R I F O
Združenja SAZAS za mešani repertoar
1. člen
S to začasno tarifo Združenje SAZAS določa definicijo, pogoje, osnove, način in višino izračunavanja avtorskega nadomestila, ko je na prireditvah in koncertih izveden mešani repertoar, ki je del zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS.
2. člen
Tarifa za mešani repertoar se uporabi v primerih, ko je na prireditvah in koncertih izvedena tako resna kot zabavna zvrst glasbe in kjer delež izvedenih del resne glasbe presega 50 odstotkov vseh izvedenih del, ki so del zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS.
3. člen
Glede pogojev, osnov in načina izračunavanja avtorskega nadomestila za mešani repertoar se smiselno uporabljajo splošne določbe Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del iz leta 2006 (Uradni list RS, št. 138/06 z dne 28. 12. 2006).
4. člen
TARIFA za mešani repertoar Javna izvajanja
KONCERTI IN GLASBENE PRIREDITVE
1. Mešani repertoar (koncerti resne glasbe)
+-----------------------+------------+------------+------------+
|OSNOVA         |   I   |   II   |  III   |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|VALUTA         |   EUR  |   EUR  |  EUR   |
+-----------------------+------------+------------+------------+
|ODSTOTEK        |   8%   |  0,23  |  82,98  |
|OZ. ZNESEK       |      |      |      |
+-----------------------+------------+------------+------------+
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
5. člen
Ta tarifa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Trzin, dne 30. marca 2010
Predsednik
Upravnega odbora
Združenja SAZAS
Matjaž Zupan l.r.