Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1561. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4560.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 104/04 – UPB1, 14/05 – popravek, 92/05 – JC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in 108/09) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 31. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejel
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukinja status javno dobro – javna pot pri nepremičnini s parc. 1930/5, k.o. Opatje selo.
II.
Občinska uprava naj v skladu s predpisi izda odločbo, na podlagi katere bo možen izbris zaznambe javno dobro – javna pot, ki je v zemljiški knjigi vpisana pri nepremičnini s parc. št. 1930/5, k.o. Opatje selo.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0056/2007-14
Miren, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.