Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1560. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 4560.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 ... 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 ... 79/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 31. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 683/1, k.o. Miren, pot v izmeri 514 m(na 2), vpisano v zkv št. 1287 iste k.o.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Miren - Kostanjevica.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-2-0001/2007-23
Miren, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.