Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1554. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško, stran 4548.

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, št. 60/07 in 45/08) in 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, št. 76/08 in 79/09) in 77. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10) je Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 7. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se v krajevnih skupnostih na območju Občine Laško določajo volilne enote za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in število članov sveta, ki se volijo po enotah.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje določenih ulic, enega ali več naselij ali delov naselij.
3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Laško se območje krajevne skupnosti razdeli na 5 volilnih enot, v katerih se voli 11 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Trubarjeva ulica od št. 1 do št. 37,
– Pivovarniška ulica,
– Trubarjevo nabrežje od št. 1 do št. 17,
– Na pristavi,
– Rožnik od št. 1 do št. 3a,
– Kidričeva ulica,
– Valetiničeva cesta,
– Kajuhova ulica,
– Podhumska ulica,
– Pot na Kobivjek,
– Valvasorjev trg,
– Aškerčev trg,
– Orožnov trg,
– Savinjsko nabrežje,
– Pot na grad,
– Stegenškova ulica,
– Mestna ulica,
– Pod Gradom,
– Čopova ulica,
– Kopitarjeva ulica,
– Taborje,
– Cesta na Svetino,
– Ojstro,
– Tovsto od št. 1 do št. 8c,
– Ploščad prijateljstva.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Rimska cesta,
– Podšmihel,
– Trg svobode,
– Zdraviliška cesta,
– Strmca od št. 48 do št. 70,
– Šmihel od št. 7 dalje,
– Celjska cesta.
V 2. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Badovinčeva ulica,
– Poženelova ulica,
– Pot na Šmohor,
– Debro,
– Šmihel od št. 1 do št. 6,
– Cesta v Debro.
V 3. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
4. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Brstnik,
– Jagoče,
– Tovsto od št. 9 dalje,
– Doblatina,
– Požnica,
– Rifengozd.
V 4. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
5. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Strmca od št. 1 dalje do št. 47 in od št. 71 dalje,
– Udmat,
– Bukovca,
– Kuretno.
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rečica se območje krajevne skupnosti razdeli na 3 volilne enote, v katerih se voli 8 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Spodnja Rečica od št. 2 do št. 130,
– Slivno,
– Cesta v Rečico,
– Sončna pot.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Spodnja Rečica od št. 131 dalje,
– Huda Jama.
V 2. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Zgornja Rečica,
– Šmohor.
V 3. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Marija Gradec se območje krajevne skupnosti razdeli na 4 volilne enote, v katerih se voli 10 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Marija Gradec,
– Radoblje,
– Plazovje,
– Modrič,
– Trubarjeva ulica št. 39, 41, 43, 45, 47, 49 in 51,
– Trubarjevo nabrežje št. 23, 25, 27, 29, 31, 33 in 35,
– Rožnik od št. 4 dalje.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Harje,
– Lahomno,
– Stopce.
V 2. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Gabrno,
– Lahomšek,
– Trojno,
– del naselja Laško:
– Šercerjeva ulica,
– Keršetova ulica,
– Čedejeva ulica,
– Cesta na Gaberno,
– Cesta na Lahomšek,
– Na rebri.
V 3. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Tevče,
– Reka,
– Padež,
– Olešče.
V 4. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim se območje krajevne skupnosti razdeli na 4 volilne enote, v katerih se voli 7 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Gozdec,
– Kladje,
– Leskovca,
– Male Grahovše,
– Vrh nad Laškim.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Selo nad Laškim,
– Žigon.
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta.
3. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Velike Gorelce,
– Laška vas.
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta.
4. volilna enota obsega območje naslednjega naselja:
– Velike Grahovše.
V 4. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentrupert se območje krajevne skupnosti razdeli na 3 volilne enote, v katerih se voli 7 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Mačkovec,
– Šentrupert.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naslednjega naselja:
– Mala Breza.
V 2. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Curnovec,
– Trobni Dol.
V 3. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice se območje krajevne skupnosti razdeli na 3 volilne enote, v katerih se voli 8 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Globoko,
– Povčeno,
– Toplice,
– Senožete,
– Strensko,
– Gračnica od št. 1 do št. 23,
– Lože od št. 5 do št. 7,
– Sevce,
– Šmarjeta,
– Pod Kojzico,
– Jesenova ravan,
– Partizanska pot,
– Završnikova cesta,
– Cankarjeva ulica,
– Naselje 22. maja,
– Pod Lurdom,
– Poljane,
– Revirska cesta,
– Zdraviliška cesta št. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Borovo,
– Zdraviliška cesta št. 5, 7, 9, 11 in od št. 13 dalje,
– Ulica talcev,
– Aškerčeva cesta,
– Ulica XIV. divizije,
– Trubarjevo naselje,
– Stare Ogeče,
– Pot na Kopitnik,
– Tovornikova ulica,
– Čanžekova ulica,
– Trsteniška ulica,
– Pod Sedovcem,
– Pašnica.
V 2. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naslednjih naselij oziroma ulic ali njihovih delov:
– Konc,
– Laziše,
– Zabrež,
– Dol pri Laškem,
– Škofce,
– Brodnice,
– Gračnica od št. 24 dalje,
– Lokavec,
– Vodiško,
– Brstovnica,
– Lože od št. 1 do št. 4a in od št. 8 dalje.
V 3. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
9. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Jurklošter se območje krajevne skupnosti razdeli na 4 volilne enote, v katerih se voli 9 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Jurklošter,
– Lahov Graben,
– Lipni Dol.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Blatni Vrh,
– Marijina vas,
– Mrzlo Polje.
V 2. volilni enoti se voli 3 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naslednjega naselja:
– Polana.
V 3. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naslednjega naselja:
– Paneče.
V 4. volilni enoti se voli 1 člana sveta.
10. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sedraž se območje krajevne skupnosti razdeli na 2 volilni enoti, v katerih se voli 6 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Sedraž,
– Klenovo,
– Govce,
– Trnovo,
– Trnov Hrib.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Belovo,
– Brezno.
V 2. volilni enoti se voli 3 člane sveta.
11. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zidani Most se območje krajevne skupnosti razdeli na 4 volilne enote, v katerih se voli 7 članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Veliko Širje.
V 1. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naslednjih naselij ali njihovih delov:
– Zidani Most od št. 24 dalje.
V 2. volilni enoti se voli 2 član sveta.
3. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
– Obrežje pri Zidanem Mostu.
V 3. volilni enoti se voli 1 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naslednjih naselij ali njihovih delov:
– Širje,
– Suhadol,
– Zidani Most od št. 1 do št. 21.
V 4. volilni enoti se voli 2 člana sveta.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati: Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Laško (Uradni list RS, št. 32/02), Odlok o določitvi števila članov sveta KS, ki se volijo v krajevnih skupnostih na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 65/98), Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Breze (Uradni list RS, št. 16/96), Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Jurklošter (Uradni list RS, št. 16/96), Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Marija Gradec (Uradni list RS, št. 16/96), Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Rečica pri Laškem (Uradni list RS, št. 16/96), Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Rimske Toplice (Uradni list RS, št. 16/96), Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Sedraž (Uradni list RS, št. 16/96), Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Zidani Most (Uradni list RS, št. 16/96), Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim (Uradni list RS, št. 16/96).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2010
Laško, dne 7. aprila 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.