Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1263. Zakon o dopolnitvi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-B), stran 3871.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-29
Ljubljana, dne 3. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-B)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00 in 118/06) se v prvem odstavku 3. člena v četrti alineji za besedama »tuje podjetje« dodata vejica in besedilo »razen podjetja s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-01/10-14/9
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 896-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti