Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

941. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna, stran 2750.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) in določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP) (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna
1. člen
3. člen Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 47/07) se dopolni tako, da se za drugim odstavkom tretjega člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina Dobrna sofinancira razvoj malega gospodarstva po pravilu de minimis, ki je usklajeno z Uredbo Komisije št. 1998/2006, z dne 15. 12. 2006, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis.«
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0007/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost