Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

940. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna, stran 2749.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna
1. člen
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/06, 96/09) se spremeni tako, da se v prvem stavku 13. člena besedi »28. februarja« črtata in namesto te vstavi besedilo »31. marca«.
V drugem stavku prvega odstavka 13. člena se besedilo »upravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.« črta ter namesto črtanega besedila vstavi besedilo, ki se glasi »izvajalcu športnih programov program tekočega leta financira samo v 50% deležu. V primeru, da se programi ne izvajajo v celoti 2 leti zapored ali niso predložena poročila 2 leti zapored, se tretje leto izvajalcu športnih programov sofinanciranje s strani Občine Dobrna ukine. Vsebinsko in finančno poročilo se predloži na enotnem obrazcu.«
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»Enako kot v prejšnjem odstavku strokovne službe občine ravnajo tudi v primeru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo, ali če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, ni dostavil celotnega poročila ali, če se ugotovi, da programov ni izvajal.«
Tretji odstavek 13. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»Občinska uprava Občine Dobrna je v skladu z določili tega člena dolžna predlagati in sprožiti ustrezne ukrepe.«
2. člen
15. člen se spremeni tako, da po spremembi glasi: »Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravljajo strokovne službe občinske uprave Občine Dobrna in Nadzorni odbor Občine Dobrna.«
3. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0006/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost