Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

939. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna, stran 2749.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna
1. člen
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 32/05, 22/06) se v prvem odstavku 9. člena spremeni tako, da se besede »spremlja in preverja« črtajo ter na mesto teh vstavi naslednje besedilo »opravljajo strokovne službe občinske uprave Občine Dobrna in Nadzorni odbor Občine Dobrna.«.
Drugi odstavek 9. člena se črta.
2. člen
10. člen se v celoti spremeni tako, da po spremembi glasi »Izvajalci programov na področju turizma morajo oddati občinski upravi najkasneje do 31. marca naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov iz preteklega leta, z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Vsebinsko in finančno poročilo se predloži na enotnem obrazcu. V primeru, da občinska uprava na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev programov na področju turizma ali v primeru nepravočasno predloženih poročil za preteklo leto se izvajalcu programov program tekočega leta financira samo v 50% deležu. V primeru, da se programi ne izvajajo v celoti 2 leti zapored ali niso predložena poročila 2 leti zapored, se tretje leto sofinanciranje programov s strani Občine Dobrna ukine.
Enako kot v prejšnjem odstavku se ravna tudi v primeru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo.
V primeru, da izvajalec programa ni porabil vseh odobrenih sredstev zaradi prenehanja delovanja, se odobrena proračunska sredstva vrnejo v proračun občine.
Občinska uprava Občine Dobrna je v skladu z določili tega člena dolžna predlagati ustrezne ukrepe.«
3. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0005/2010-1(6)
Dobrna, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost