Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, stran 2776.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 26. in 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 4. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/04, 31/08, 33/08, 53/08, 18/09 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
V 7. členu odloka se spremeni četrta alineja tako, da se »oddelek za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva« razdruži v dva oddelka in tako postaneta četrta in peta alineja, in sicer:
»– oddelek za nabavo knjižničnega gradiva«
»– oddelek za obdelavo knjižničnega gradiva«.
Dosedanja peta alineja, ki se glasi »– domoznanski oddelek« in šesta alineja, ki se glasi
»– posebna zbirka Boga Komelja« se združita v en oddelek, tako da se združita v eno, šesto alinejo, ki se glasi:
»– domoznanski oddelek in posebne zbirke Boga Komelja«.
Sedma alineja, ki se je glasila »– oddelke za matično službo in razvoj« se spremeni tako, da se glasi:
»– oddelek za območne dejavnosti«.
Ustanovi se novi oddelek in se doda štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– mreža krajevnih knjižnic «.
3. člen
Vse ostale določbe nespremenjene ostanejo v veljavi.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Novo mesto, dne 4. marca 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost