Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010

Kazalo

684. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2010, stran 1776.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 127/06) in Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04) je Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2010
1.
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve: Pomoč družini na domu v višini 14,78 EUR za efektivno uro storitve od 1. 2. 2010 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja 1,78 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 13,00 EUR/uro.
2.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 8,28 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške vodenja v višini 1,78 EUR/uro in
– 50% cene neposredne oskrbe oziroma 6,50 EUR/uro.
3.
Prispevek uporabnika znaša 6,50 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja 2010 dalje do sprejema novega sklepa.
Št. 1221/2010
Vransko, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost