Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

546. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1476.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 105/05 – UPB), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06), 3. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/96) je Občinski svet Občine Ig na 21. redni seji dne 12. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
15. člen Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov se dopolni in se glasi:
»Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za CZ in članom drugih komisij, odborov ali svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, kolikor ni drugače določeno z drugim predpisom.«
2. člen
Vsa ostala določila v zvezi z odlokom ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01106/001/2010
Ig, dne 15. februarja 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.