Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

535. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov, stran 1468.

Na podlagi 431., 150. člena, v zvezi s četrto alinejo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod in 98/09 – ZIUZGK) in 4. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 2010 sprejel
S K L E P
o znesku starostne pokojnine kmetov
I.
Po uskladitvi v februarju znaša starostna oziroma družinska pokojnina, odmerjena po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82) – v nadaljevanju: zakon o SZK, od 1. januarja 2010 dalje 231,47 eur.
Po uskladitvi v februarju znaša starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 oziroma njegovega zakonca, odmerjena po zakonu o SZK, od 1. januarja 2010 dalje 462,93 eur.
II.
Razlika med pokojninami, določenimi s tem sklepom in že izplačanimi pokojninami po Sklepu o znesku starostne pokojnine kmetov (Uradni list RS, št. 15/09), se obračuna pri izplačilih teh pokojnin za februar 2010.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-4/2010
Ljubljana, dne 16. februarja 2010
EVA 2010-2611-0054
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l.r.
Predsednica