Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

540. Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2010, stran 1469.

Na podlagi sedmega odstavka 8. člena Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08), 4. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09 in četrte alineje četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod in 98/09 – ZIUZGK) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 16. februarja 2010 sprejel
S K L E P
o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2010
I.
Po uskladitvi v februarju znaša mejni znesek za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2010 dalje 444,40 eur.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-4/2010
Ljubljana, dne 16. februarja 2010
EVA 2010-2611-0059
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l.r.
Predsednica