Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

539. Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam, stran 1469.

Na podlagi 1. člena Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 10/08 – ZVarDod), 4. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09) in četrte alineje četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod in 98/09 – ZIUZGK) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 2010 sprejel
S K L E P
o uskladitvi dodatkov k pokojninam
I.
Dodatki k pokojninam po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 10/08 – ZVarDod) se od 1. januarja 2010 dalje uskladijo tako, da se povečajo za 1,7%.
II.
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek dodatka, ki je upravičencu pripadal za mesec januar 2010 po izvedeni uskladitvi po Sklepu o uskladitvi dodatkov k pokojninam (Uradni list RS, št. 15/09).
Uskladitev dodatkov in obračun razlike med dodatki, usklajenimi po I. točki tega sklepa in že izplačanimi od 1. januarja 2010, se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu dodatkov za mesec februar 2010.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-4/2010
Ljubljana, dne 16. februarja 2010
EVA 2010-2611-0058
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l.r.
Predsednica