Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

538. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov, stran 1469.

Na podlagi 12. člena Zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86, 114/06 – ZTUPG in 10/08 – ZVarDod) v zvezi s četrto alinejo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod in 98/09 – ZIUZGK) in 4. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. februarja 2010 sprejel
S K L E P
o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
I.
Znesek preživnine, določene po 10., 11. in 13. členu Zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86, 114/06 – ZTUPG in 10/08 – ZVarDod), se od 1. januarja 2010 dalje uskladi tako, da se poveča za 1,7%.
II.
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki je upravičencu pripadal za mesec januar 2010 po izvedeni uskladitvi po Sklepu o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 15/09).
Uskladitev preživnin in obračun razlike med preživninami, usklajenimi po I. točki tega sklepa in že izplačanimi od 1. januarja 2010, se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu preživnin za mesec februar 2010.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-4/2010
Ljubljana, dne 16. februarja 2010
EVA 2010-2611-0057
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Anka Tominšek l.r.
Predsednica