Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

521. Zakon o spremembi Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF-A), stran 1459.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF-A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. februarja 2010.
Št. 003-02-2/2010-12
Ljubljana, dne 19. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O ZAČASNEM ZNIŽANJU PLAČ FUNKCIONARJEV (ZZZPF-A)
1. člen
V Zakonu o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list RS, št. 20/09) se v 1. členu besedilo »za obdobje dvanajst mesecev od začetka uporabe tega zakona« nadomesti z besedilom »do vključno 31. 12. 2010«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-05/10-119/16
Ljubljana, dne 11. februarja 2010
EPA 874-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost