Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2009, stran 14710.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 79/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 49/09), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) in Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2009 (Uradni list RS, št. 21/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 31. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2009
1. člen
V drugem odstavku 4. člena Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2009 (Uradni list RS, št. 21/09) se tretji stavek spremeni tako, da se za besedo med spremeni in doda besedilo: »proračunskimi uporabniki Uprava, Skupna občinska uprava in Režijski obrat v posebnem delu proračuna ter o prerazporeditvah pravic porabe sredstev izplačanih na podlagi Pravilnika o plačah, plačilih, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih teles občinskega sveta in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Odloka o plačah funkcionarjev med proračunskimi uporabniki Župan, Nadzorni odbor in Občinski svet v posebnem delu proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-9/2009-25
Šempeter pri Gorici, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti