Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Kazalo

3592. Razlaga 53. člena Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 35/09), stran 10983.

R A Z L A G A
53. člena Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 35/09)
Dne 11. 3. 2009 so predstavniki delodajalcev in predstavniki delojemalcev sklenili novo Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 35/09). Kolektivna pogodba je bila dejansko le uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/07. Stranki sta tako spreminjali le normativni del, ne pa tudi tarifnega dela kolektivne pogodbe.
Izhodišče za spremembo nove Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet je bila stara Kolektivna pogodba za cestni potniški promet, objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/07. Slednja je v 53. členu določala, da z začetkom veljavnosti te kolektivne pogodbe preneha veljati Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije s Tarifno prilogo, objavljena v Uradnem listu RS, št. 32/98, ter vsi njeni aneksi, popravki in razlage.
Stranki kolektivne pogodbe sta soglasni, da je določba 53. člena stare kolektivne pogodbe pomotoma ostala zapisana tudi v novi kolektivni pogodbi. Stranki menita, da je določba 53. člena za novo kolektivno pogodbo brezpredmetna, saj dejansko razveljavlja Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 32/98, ter vse njene anekse, popravke in razlage. Slednja pa je bila z vsemi svojimi aneksi, popravki in razlagami razveljavljena že s Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 6/07.
Upoštevaje navedeno stranki kolektivne pogodbe menita, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet, objavljena v Uradnem listu RS, št. 99/08, sestavni del nove kolektivne pogodbe. Določba 53. člena nove kolektivne pogodbe je brezpredmetna in z njo veljavnost te tarifne priloge ne preneha.
Ljubljana, dne 4. avgusta 2009
Komisija za razlago kolektivne pogodbe
Brane Mišič l.r.
Ivan Hojnik l.r.