Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2920. Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane, stran 8554.

Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 71/08 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
1. člen
Ta pravilnik določa:
– način izdaje, vsebino in obliko dovoljenja za prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije;
– obrazec prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, obrazec prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, obrazec prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije, obrazec prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije in obrazec prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni državljan Švicarske konfederacije;
– obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije in obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni državljan Švicarske konfederacije;
– način označitve prenehanja dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije;
– postopek v primeru pogrešitve;
– ceno obrazca dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije.
2. člen
Dovoljenje za začasno in stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije in dovoljenje za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije se izda v obliki izkaznice, kot samostojni dokument.
3. člen
Izkaznica iz prejšnjega člena vsebuje fotografijo osebe, kateri je izdana, podatke o roku veljavnosti in vrsti dovoljenja, osebne podatke osebe, kateri je dovoljenje izdano, ter podatke o pristojnem organu in datumu izdaje.
4. člen
Izkaznica iz drugega člena je plastificirana, velikosti 91 X 60 mm.
5. člen
Izkaznica iz drugega člena tega pravilnika se izda na ustreznem obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika.
6. člen
Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije, prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana Švicarske konfederacije in prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni državljan Švicarske konfederacije se vloži na obrazcu iz priloge št. 2 tega pravilnika.
O vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije ter o vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni državljan Švicarske konfederacije se izda potrdilo na obrazcu iz priloge št. 3 tega pravilnika.
7. člen
Prenehanje dovoljenja za prebivanje se označi tako, da se izkaznico iz drugega člena dvakrat preluknja na mestu, kjer je fotografija.
8. člen
Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice iz drugega člena mora tujec takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v osmih dneh, naznaniti katerikoli upravni enoti.
9. člen
Obrazci iz prilog št. 1, 2 in 3 so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.
10. člen
Cena izkaznice je 2 eura.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-43/2009 (1211-03)
Ljubljana, dne 12. junija 2009
EVA 2009-1711-0018
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve