Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2383. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic, stran 6555.

Na podlagi 203. in 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
1. člen
Ta pravilnik določa cene tiskovin, obrazcev, preizkusnih tablic in registrskih tablic, ki se uporabljajo pri izvrševanju predpisov o varnosti cestnega prometa.
2. člen
Cene za posamezne tiskovine, obrazce in tablice so:
---------------------------------------------------
                  Prodajna cena
                  z DDV
---------------------------------------------------
A  Potrdilo za preizkusno vožnjo  0,03 €
  in preizkusno tablico
  Preizkusna tablica (dim. 450 x 3,79 €
  100 mm), samolepilna
  Preizkusna tablica (dim. 150 x 4,87 €
  110 mm), samolepilna
  Preizkusna tablica (dim. 520 x 8,73 €
  120 mm), kovinska
  Preizkusna tablica (dim. 150 x 7,20 €
  110 mm), kovinska
---------------------------------------------------
B  Registrska tablica (dim. 520 x 8,73 €
  120 mm), kovinska
  Registrska tablica (dim. 340 x 10,00 €
  220 mm), kovinska
  Registrska tablica (dim. 180 x 9,35 €
  180 mm), kovinska
  Registrska tablica (dim. 150 x 7,20 €
  110 mm), kovinska
---------------------------------------------------
C  Tablica z izbranim delom
  označbe:
  2 x cena serijsko izdelane
  tablice
  Rezervacija izbranega dela
  označbe registrske tablice:
  7 x cena serijsko izdelane
  registrske tablice, če je
  rezerviranih do 10 označb
  3 x cena serijsko izdelane
  registrske tablice, če je
  rezerviranih več kot 10 označb
---------------------------------------------------
D  Vozniško dovoljenje, slovensko 3,18 €
  Vozniško dovoljenje, slovensko- 3,18 €
  italijansko
  Vozniško dovoljenje, slovensko- 3,18 €
  madžarsko
---------------------------------------------------
E  EU Prometno dovoljenje,     1,23 €
  slovensko
  EU Prometno dovoljenje,     1,23 €
  slovensko-italijansko
  EU Prometno dovoljenje,     1,23 €
  slovensko-madžarsko
---------------------------------------------------
F  Dovoljenje za učitelja vožnje, 6,98 €
  slovensko
  Dovoljenje za učitelja vožnje, 6,98 €
  slovensko-italijansko
  Dovoljenje za učitelja vožnje, 6,98 €
  slovensko-madžarsko
---------------------------------------------------
G  Dovoljenje za učitelja     6,98 €
  predpisov, slovensko
  Dovoljenje za učitelja     6,98 €
  predpisov, slovensko-
  italijansko
  Dovoljenje za učitelja     6,98 €
  predpisov, slovensko-madžarsko
---------------------------------------------------
H  Dovoljenje za strokovnega vodjo 6,98 €
  avtošole, slovensko
  Dovoljenje za strokovnega vodjo 6,98 €
  avtošole, slovensko-italijansko
  Dovoljenje za strokovnega vodjo 6,98 €
  avtošole, slovensko-madžarsko
---------------------------------------------------
I  Parkirna karta za invalide,   2,51 €
  slovenska
  Parkirna karta za invalide,   2,51 €
  slovenska-italijanska
  Parkirna karta za invalide,   2,51 €
  slovenska-madžarska
  Parkirna karta (PROM 7)     3,26 €
---------------------------------------------------
J  Potrdilo o opravljenem     1,17 €
  vozniškem izpitu
---------------------------------------------------
K  Ovitek, dvodelni        0,04 €
  Ovitek, tridelni        0,05 €
---------------------------------------------------
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic (Uradni list RS, št. 95/07, 63/08 in 9/09).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 13. julija 2009.
Št. 007-149/2009 (1332-02)
Ljubljana, dne 17. junija 2009
EVA 2009-1711-0021
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve