Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1956. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5690.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 14/05 – popr.) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 23. seji dne 20. 5. 2009 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Ukine se status javnega dobra pri nepremičnini s parc. št. 2338, pašnik, v izmeri 1.382 m2, k.o. Vrtojba, ta pa postane last Občine Miren - Kostanjevica.
II.
Občinsko upravo se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra in podajo predloga za vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Miren – Kostanjevica.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-01-0016/2008
Miren, dne 19. maja 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.