Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1975. Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-A, stran 5711.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 18. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-A
1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2009 (v nadaljevanju letni načrt pridobivanja in razpolaganja).
2. člen
Pridobivanje se načrtuje v orientacijski vrednosti 387.857,00 EUR (PRILOGA 1).
Razpolaganje se načrtuje v orientacijski vrednosti 5.637.302,00 EUR (PRILOGA 2).
3. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009, z dne 24. 12. 2008
Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-A začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-48/2008
Žalec, dne 18. maja 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
                          PRILOGA 1 
                               

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE   
ŽALEC ZA LETO 2009                      

+----------------------+----------+---------------+------------+
|OKVIRNA LOKACIJA   | OKVIRNA |   VRSTA   | PREDVIDENA |
|           | VELIKOST | NEPREMIČNINE | SREDSTVA V |
|           |     |        |  EUR   |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|območje Občine Žalec | 50-60 m2|   stanovanja| 150.000,00|
+----------------------+----------+---------------+------------+
|zemljišče na območju |  5096 m2|    stavbno|  11.542,00|
|športnih igrišč v   |     |   zemljišče,|      |
|Šempetru, zraven   |     |     objekt|      |
|osnovne šole     |     |        |      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|Zemljišče na področju |  223 m2|    stavbno|  23.700,00|
|k.o. Gotovlje, ZN   |     |   zemljišče|      |
|Soseska V. In Soseska |     |        |      |
|Frenga Žalec     |     |        |      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|zemljišča na območju |  1200 m2|    stavbno|  33.000,00|
|k.o. Žalec, ZN južno |     |   zemljišče,|      |
|od železnice     |     |     javna|      |
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|parc. št. 129/2. S  |  365 m2|    stavbno|  9.000,00|
|k.o. Levec      |     |   zemljišče,|      |
|           |     |     objekt|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|nakupi zemljišč, za  |  2500 m2|     javna|  14.133,00|
|urejanje       |     | infrastruktura|      |
|nekategoriziranih   |     |        |      |
|občinskih cest:    |     |        |      |
|– Parc. št. 238 k.o. |     |        |      |
|Petrovče       |     |        |      |
|– območje k.o. Levec, |     |        |      |
|parc. št. 93/8    |     |        |      |
|– območje k.o.    |     |        |      |
|Železno,       |     |        |      |
|– območje k.o.    |     |        |      |
|Petrovče       |     |        |      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|del ceste LC 490023  |  120 m2|     javna|  1.200,00|
|Zabukovica–Liboje   |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|del ceste JP 990921  |   63 m2|     javna|   630,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Migojnice–Kasaze, | 1.500 m2|     javna|  15.000,00|
|odsek skozi Migojnice |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Šešče–Griže    |  750 m2|     javna|  7.500,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Žalec–Vrbje, odsek |  1400 m2|     javna|  14.000,00|
|Vrbje–Rizmal     |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Šempeter–Podlog  |  1000 m2|     javna|  10.000,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Podlog–Gotovlje  |  200 m2|     javna|  2.000,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Gotovlje–Sveti   |  400 m2|     javna|  4.000,00|
|Jedert        |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|območje k.o. Železno, |   60 m2|     javna|   600,00|
|del JP        |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|Lokalna lesta skozi  | 26000 m2|     javna|    0,00|
|Arjo vas       |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|del ceste LC 490063  |  1500 m2|     javna|  15.000,00|
|in 490311       |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|del ceste LC 490311  |  1120 m2|     javna|  11.200,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|del LC 32041     |     |     javna|    0,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|del LC 490011     |     |     javna|    0,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|del ceste JP 990431  |  330 m2|     javna|   660,00|
|Železno–Pernovo    |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|del ceste LC 450161  |  212 m2|     javna|   302,00|
|Studence–Podkraj   |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|cesta LC 490020    |  1337 m2|     javna|  2.674,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|Del ceste LC 490023  |  2500 m2|     javna|  5.000,00|
|Zabukovica–Liboje   |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|del JP 990881     |   15 m2|     javna|    30,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|del JP 990780     |  146 m2|     javna|  2.200,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|del LC Žalec–Vrbje  |  500 m2|     javna|   982,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|manjši nakupi za   |  110 m2|     javna|   600,00|
|urejanje cest čez   |     | infrastruktura|      |
|zeležniške prehode na |     |        |      |
|območju k.o. Levec in |     |        |      |
|k.o. Petrovče     |     |        |      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC 450161 Podkraj–  |  2113 m2|     javna|  3.122,00|
|Arnače        |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|javna pot Zabukovica– |   19 m2|     javna|    38,00|
|Zabukovška vas    |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC 490462 Železno–  |  183 m2|     javna|   366,00|
|Hramše        |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC 490081 Zabukovica– |  5770 m2|     javna|  11.540,00|
|Podgozdnik      |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Petriček–Kasaze  |  2000 m2|     javna|  4.000,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|Odsek Viseči most   |  1200 m2|     javna|  2.400,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Žalec–Vrbje, odsek |  2400 m2|     javna|  4.800,00|
|Surovina–Vrbje    |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Šempeter–Podlog  | 4.200 m2|     javna|  8.400,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Podlog–Gotovlje  |  400 m2|     javna|   800,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Zabukovica–Matke  |  1000 m2|     javna|  2.000,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|LC Gotovlje–Sveti   | 2.000 m2|     javna|  4.000,00|
|Jedert        |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|Brezplačni prenosi  |  2000 m2|     javna|    0,00|
|nekategoriziranih   |     | infrastruktura|      |
|cest:         |     |        |      |
|– območje k.o. Kasaze |     |        |      |
|– območje k.o.    |     |        |      |
|Zabukovica      |     |        |      |
|– območje k.o. Liboje |     |        |      |
|– območje k.o.    |     |        |      |
|Studence       |     |        |      |
|– območje k.o.    |     |        |      |
|Gotovlje       |     |        |      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|Lokalna cesta 490012 |  1100 m2|     javna|  9.932,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|Lokalna cesta 490011 |     |     javna|  1.506,00|
|           |     | infrastruktura|      |
+----------------------+----------+---------------+------------+
|           |     |    SKUPAJ:| 387.857,00|
+----------------------+----------+---------------+------------+
                          PRILOGA 2                                

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE  
ŽALEC ZA LETO 2009                      

STANOVANJSKA STAVBA                     

Upravljavec stavbe je Občina Žalec.             
+----+------------------------------------------+--------------+
|Zap.|      Vrsta nepremičnine      |Orientacijska |
| št.|                     | vrednost v € |
+----+------------------------------------------+--------------+
|1  |1003 - k.o. Zabukovica, stanovanjska   |   6.000,00|
|  |stavba, Občina Žalec, Griže, Zabukovica  |       |
|  |64, št. Stavbe 1454, parc. št. 62.S,   |       |
|  |                     |       |
|  |1/1, stavba je v uporabiastniški delež  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|  |SKUPAJ STANOVANJSKE STAVBE:        |   6.000,00|
+----+------------------------------------------+--------------+


DRUGE STAVBE                         

Upravljavec stavbe je Barbariga turist d.o.o.        
+----+------------------------------------------+--------------+
|Zap.|      Vrsta nepremičnine      |Orientacijska |
| št.|                     | vrednost v € |
+----+------------------------------------------+--------------+
|1  |Apartma, Hrvaška, Občina Vodnjan,     |   70.000,00|
|  |Turistično naselje Barbariga pri Puli,  |       |
|  |                     |       |
|  |št. stanovanja 132003, kč. br. 7746/3,  |       |
|  |k.o. Vodnjan, lastniški delež 1/1, v   |       |
|  |zakupu, stavbne pravice ni        |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|  |SKUPAJ DRUGE STAVBE:           |   70.000,00|
+----+------------------------------------------+--------------+

POSLOVNA STAVBA                       

Upravljavec poslovne stavbe je Sipro d.o.o.         
+----+------------------------------------------+--------------+
|Zap.|      Vrsta nepremičnine      |Orientacijska |
| št.|                     | vrednost v € |
+----+------------------------------------------+--------------+
|1  |996 - k.o. Žalec, Občina Žalec, Žalec,  |  510.000,00|
|  |Pečnikova 1, št. stavbe 1389, poslovna  |       |
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, parc. št. 54/3.S, je |       |
|  |v uporabi                 |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|  |SKUPAJ POSLOVNE STAVBE:          |  510.000,00|
+----+------------------------------------------+--------------+

STAVBNA ZEMLJIŠČA                      

Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina         
Žalec.                            
+----+------------------------------------------+--------------+
|Zap.|      Vrsta nepremičnine      |Orientacijska |
| št.|                     | vrednost v € |
+----+------------------------------------------+--------------+
|1  |998-k.o. Velika Pirešica, parc. št.    |   14.000,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni, |       |
|  |je v uporabi               |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|2  |996-k.o. Žalec, parc. št. 28/1 travnik v |   17.000,00|
|  |                     |       |
|  |izmeri cca 800 m2 in 25/4 njiva v izmeri |       |
|  |1/1, stavbne pravice nii, lastniški delež |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|3  |996 -k.o. Žalec, parc. št. 31/5 - travnik |   21.125,00|
|  |                     |       |
|  |delež 1/1, stavbne pravice nii, lastniški |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|4  |obe 996 - k.o. Žalec, parc. št. 626/2 -  |   28.000,00|
|  |                     |       |
|  |travnik v izmeri 634 m2 in 636/1 - njiva |       |
|  |delež 1/1, stavbne pravice ni, lastniški |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|5  |995 - k.o. Šempeter v Savinjski dolini,  |  750.000,00|
|  |                     |       |
|  |parc. št. 433/1, njiva v izmeri 7290 m2, |       |
|  |njiva v izmeri 690 m2, njiva v izmeri   |       |
|  |3360 m2, travnik v izmeri 1050 m2,    |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|6  |997 - k.o. Gotovlje, Del parc. št. 161/1, |   58.000,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|7  |997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 458/3,   |  528.300,00|
|  |                     |       |
|  |travnik v izmeri 6635 m2, parc. št.    |       |
|  |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbnea v |       |
|  |pravice ni                |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|8  |1020-k.o. Pongrac, parc. št. 807/4 -   |   10.000,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|9  |996 - k.o. Žalec, parc. št. 1920/14,   |  556.960,00|
|  |                     |       |
|  |pašnik v izmeri 884 m2, parc. št.     |       |
|  |1920/35, njiva v izmeri 3152 m2, parc.  |       |
|  |št. 1858/5, njiva v izmeri 1321 m2, parc. |       |
|  |št. 1920/5, njiva v izmeri 1753 m2, parc. |       |
|  |št. 1920/11, travnik v izmeri 3417 m2,  |       |
|  |lastniški delež 1/1, parc. št. 1920/54,  |       |
|  |                     |       |
|  |2900/3052, vsa zemljišča niso v uporabi, |       |
|  |stavbne pravice ni            |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|10 |996 - k.o. Žalec, parc. št. 1942/12 -   |  275.320,00|
|  |                     |       |
|  |1/1, parc.št. 1920/56 - pašnik v izmeri  |       |
|  |                     |       |
|  |sta v uporabi, stavbne pravice ni3984,  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|11 |995 - k.o. Šempeter v Savinjski dolini,  |   9.900,00|
|  |                     |       |
|  |je v uporabi, lastniški delež 1/1,84 m2, |       |
|  |stavbne pravice ni            |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|12 |995 - k.o. Gotovlje, Parc. št. 237/26-  |   23.700,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|13 |995 - Šempeter v Savinjski dolini, parc. |   17.000,00|
|  |                     |       |
|  |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne v  |       |
|  |pravice ni                |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|14 |994 - k.o. Zalog, parc. št. 457/49 -   |   23.000,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|15 |1001 - k.o. Petrovče, parc. št. 154/9,  |   22.000,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|16 |996 - k.o. Žalec, parc. št. 269/1,    |  139.000,00|
|  |                     |       |
|  |travnik v izmeri 1600 m2 in parc. št.   |       |
|  |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne   |       |
|  |pravice ni                |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|17 |995 - k.o. Šempeter, parc. št. 225/1,   |  113.000,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|18 |996 - k.o. Žalec, parc. št. 1823/349,   |   9.000,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|19 |996 - k.o. Žalec, parc. št. 977/2,    |   14.000,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|21 |997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 1734- pot |    320,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|22 |k.o. Kasaze, parc. št. 151/74 - travnik v |   41.480,00|
|  |                     |       |
|  |delež 1/1, stavbne pravice ni lastniški  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|23 |1101 - k.o. Petrovče, parc. št. 89/116,  |   4.150,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni, |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|24 |995 - k.o. Šempeter, parc. št. 435/1 -  |   20.000,00|
|  |                     |       |
|  |travnik v izmeri 1476 m2 in parc. št.   |       |
|  |437/1 - travnik v izmeri 337 m2, parc.  |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|25 |1021 - k.o. Liboje, parc. št. 1011 - pot |   4.500,00|
|  |                     |       |
|  |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne   |       |
|  |pravice ni                |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|26 |977 - k.o. Železno, parc. št. 2144 -pot v |   3.081,00|
|  |                     |       |
|  |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne   |       |
|  |pravice ni                |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|27 |1000 - k.o. Levec, parc. št. 449/6 -   |   2.000,00|
|  |                     |       |
|  |stavovanjska stavba v izmeri 50 m2,    |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|28 |1000 - k.o. Levec, del parc. št. 1447/24 |   10.000,00|
|  |                     |       |
|  |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne   |       |
|  |pravice ni                |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|29 |1101 - k.o. Petrovče, parc. št. 230/5 -  |   11.000,00|
|  |                     |       |
|  |neplodno v izmeri 6 m2 in parc. št. 230/6 |       |
|  |Žalec, parc.št. 973/10 njiva v izmeri 362 |       |
|  |                     |       |
|  |m2 in parc. št. 1942/11 neplodno v izmeri |       |
|  |1/1, stavbne pravice niastniški delež   |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|30 |996 - k.o. Žalec, parc. št. 985/3 -    |   33.000,00|
|  |                     |       |
|  |neplodno v izmeri 418 m2, parc. št. 983/6 |       |
|  |- neplodno v izmeri 156 m2 in del parc.  |       |
|  |niso v uporabi, lastniški delež 1/1,0 m2, |       |
|  |stavbne pravice ni            |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|33 |995 - Šempeter v Savinjski dolini, parc. |  200.000,00|
|  |                     |       |
|  |del parc. št. 1105/10, njiva v izmeri cca |       |
|  |                     |       |
|  |1/1, stavbne pravice nii, lastniški delež |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|34 |977 - k.o. Železno, del parc. št. 2144,  |   2.330,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|35 |977 - k.o. Železno, parc. št. 2137/2 -  |    600,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|36 |1003 - k.o. Zabukovica , parc.št. 2140/2 |   6.500,00|
|  |                     |       |
|  |ni v uporabi, lastniški delež 1/1,obro,  |       |
|  |stavbne pravice ni            |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|37 |996 - k.o. Žalec, parc. št. 354/1 travnik | 1.329.860,00|
|  |                     |       |
|  |v izmeri 3279 m2, parc. št. 354/2 travnik |       |
|  |v izmeri 364 m2, parc. št. 354/3 travnik |       |
|  |v izmeri 311 m2, parc. št. 357 travnik v |       |
|  |izmeri 2417 m2, parc. št. 359 travnik v  |       |
|  |izmeri 2323 m2, parc. št. 360/1 travnik v |       |
|  |izmeri 1015 m2, parc. št. 360/2 travnik v |       |
|  |izmeri 2253 m2, parc. št. 368/1 travnik v |       |
|  |izmeri 407 m2, parc. št. 368/2 travnik v |       |
|  |izmeri 3002 m2, parc. št. 369/1 neplodno |       |
|  |v izmeri 254 m2, parc. št. 369/2 travnik |       |
|  |v izmeri 548 m2, parc. št. 361 travnik v |       |
|  |izmeri 322 m2, parc. št. 362 travnik v  |       |
|  |izmeri 6035 m2, parc. št. 363 travnik v  |       |
|  |izmeri 5301 m2, parc. št. 302/1 pot v   |       |
|  |izmeri 230 m2, parc. št. 1965/4 pot v   |       |
|  |izmeri 2679 m2, vse lastniški delež 1/1, |       |
|  |lastniški delež 2305/2401, parc. št. 329 |       |
|  |                     |       |
|  |1209/1259, parc. št. 328 travnik v izmeri |       |
|  |                     |       |
|  |1493 m2, lastniški delež 1433/1493, parc. |       |
|  |št. 1971/3 neplodno v izmeri 60 m2, parc. |       |
|  |parc. št. 2001/1 neplodno v izmeri 752  |       |
|  |                     |       |
|  |je v uporabi, stavbne pravice nine Žalec, |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|38 |1000 - k.o. Levec, parc. št. 1455/100   |  723.695,00|
|  |                     |       |
|  |travnik v izmeri 1987 m2, parc. št.    |       |
|  |lastniški delež 1/1, je v uporabi,    |       |
|  |stavbne pravice ni            |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|  |SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA         | 5.021.821,00|
+----+------------------------------------------+--------------+

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA                     

Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina         
Žalec.                            
+----+------------------------------------------+--------------+
|Zap.|      Vrsta nepremičnine      |Orientacijska |
| št.|                     | vrednost v € |
+----+------------------------------------------+--------------+
|1  |977-k.o. Železno, parc. št. 28/2, gozd v |   12.000,00|
|  |                     |       |
|  |delež 1/1, stavbne pravice ni. lastniški |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|2  |978-k.o. Studence, parc. št. 1717/1,   |    900,00|
|  |                     |       |
|  |v uporabi, lastniški delež 1/1, stavbnei |       |
|  |pravice ni                |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|3  |997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 1707/1,  |   2.000,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni. |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|4  |1020 - k.o. Pongrac, del parc. št.    |   5.400,00|
|  |                     |       |
|  |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbnev  |       |
|  |pravice ni                |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|5  |978 - k.o Studence, del parc. št. 1663/2, |     79,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|6  |978 - k.o Studence, del parc. št. 1664,  |    906,00|
|  |                     |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|7  |997 - k.o. Gotovlje, parc. št. 89, njiva |   8.196,00|
|  |                     |       |
|  |v izmeri 3.903 m2 in parc. št. 90,    |       |
|  |lastniški delež 1/1, stavbne pravice ni  |       |
+----+------------------------------------------+--------------+
|  |SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA        |   29.481,00|
+----+------------------------------------------+--------------+

   SKUPAJ RAZPOLAGANJE             5.637.302,00