Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1947. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec, stran 5670.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 11. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08) 7. in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08) je Občinski svet Občine Logatec na 22. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (Logaške novice, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo) se v tretji alineji 1. člena namesto pike postavi vejico in doda novo alinejo, ki se glasi:
»– enota Tičnica«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se v četrti alineji namesto pike postavi vejico in doda novo alinejo, ki se glasi:
»– enota Tičnica, Tržaška c. 105, Logatec.«
3. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost delavcev po enega predstavnika iz centralnega vrtca, enega predstavnika iz enot Tabor in Tičnica ter enega predstavnika iz enot Hotedršica in Rovte.«
4. člen
Šesti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer enega predstavnika staršev iz centralnega vrtca, enega predstavnika iz enot Tabor in Tičnica ter enega predstavnika iz enot Hotedršica in Rovte.«
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. junija 2009.
Št. 007-13/2009-4
Logatec, dne 22. maja 2009
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost