Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1925. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM d.d), in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv za dodeljevanje posojil članom poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb (ti. »slamnatih« podjetij, finančnih holdingov ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo in za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje s področja prevzemov, ki je dopuščala omenjene sporne menedžerske prevzeme, stran 5568.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji dne 25. maja 2009
O D R E D I L
parlamentarno preiskavo za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM d.d), in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv za dodeljevanje posojil članom poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb (ti. »slamnatih« podjetij, finančnih holdingov ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo in za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje s področja prevzemov, ki je dopuščala omenjene sporne menedžerske prevzeme
Namen parlamentarne preiskave je:
– pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter ocenitev dejanskega stanja financiranja spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti;
– ugotoviti zakaj predstavniki Vlade oziroma Republike Slovenije kot lastnika v nadzornih organih teh bank oziroma kreditnih institucijah, ki so ali pa še vedno delujejo v nadzornih organih, dopuščajo oziroma so dopustili posojilno aktivnost za financiranje omenjenih spornih menedžerskih prevzemov, in ugotoviti, ali so bili v odobravanje in dodeljevanje teh posojil vpleteni posamezni nosilci javnih funkcij oziroma ali so za odobravanje in dodeljevanje posojil zlorabili svoj politični vpliv;
– ugotoviti politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti;
– ugotoviti čigavi in kakšni interesi so pripeljali do tega, da so bili sprejeti domnevno pomanjkljivi oziroma neustrezni pravni predpisi, na podlagi katerih so bili izpeljani omenjeni sporni menedžerski prevzemi oziroma da niso bili sprejeti ustrezni pravni predpisi, s katerimi bi preprečili omenjene sporne menedžerske prevzeme;
– ugotoviti, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je bil politično odgovoren za domnevno pomanjkljivo oziroma neustrezno zakonodajo s področja prevzemov.
Obseg parlamentarne preiskave:
Preiskava naj zajame financiranje spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM d.d), pri čemer naj preiskava zajame tudi ti. posojilne linije teh bank oziroma kreditnih institucij drugim poslovnim bankam, ki so menedžerjem in z njimi povezanimi osebami pomagala pri prevzemnih aktivnostih omenjenih gospodarskih družb.
Preiskava naj se osredotoči na časovno obdobje od 30. 8. 2005 dalje oziroma od prodaje kapitalskih deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. v družbi Mercator d.d. do vložitve zahteve v parlamentarno proceduro, saj so bili omenjeni lastniški deleži oziroma njihovi deli z zastavo za posojila uporabljeni za menedžerske prevzeme gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d., hkrati pa je nepregleden in za državno premoženje škodljiv način umika države iz lastniške sestave Mercatorja d.d. pomenil »zeleno luč« za pospešeno lastniško konsolidacijo z menedžerskimi prevzemi.
Št. 020-02/09-54/10
Ljubljana, dne 25. maja 2009
EPA 331-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost