Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009

Kazalo

1810. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na programsko zasnovo za ureditveni načrt romsko naselje Ruperč vrh, stran 5379.

Tehnični popravek
V kartografski dokumentaciji (list Semič 6, M:5000) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na programsko zasnovo za ureditveni načrt romsko naselje Ruperč vrh (Uradni list RS, št. 35/02) in v povezavi z Odlokom o ureditvenem načrtu za romsko naselje Ruperč vrh (Uradni list RS, št. 35/02), se zemljiščem oziroma njihovim delom s parc. št. 1098/114, 1098/121, 1098/122, 1098/123, 1098/124, 1098/125, 1098/126, 1098/127-del, 1098/134-del, 1098/138-del, vse k.o. Stranska vas, popravi namenska raba iz kmetijske v stavbno.
Št. 3500-16/2009
Novo mesto, dne 13. maja 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.