Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1739. Razlaga Kolektivne pogodbe za lesarstvo, stran 5152.

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za lesarstvo je na podlagi 3. in 4. točke 68. člena Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 132/06 z dne 15. 12. 2006 in Uradni list RS, št. 28/07 z dne 29. 3. 2007) in 3. člena Poslovnika o delu komisije za razlago Kolektivne pogodbe za lesarstvo (sprejet 24. 1. 2007) na seji dne 2. 4. 2009 in korespondenčni seji od 6.4 do 17. 4. 2009 (z 2 proti 1) sprejela
R A Z L A G O K O L E K T I V N E P O G O D B E
za lesarstvo (v nadaljnjem besedilu KPL)
1. Razlaga 2. točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Člen 78):
»Stranki Kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije sta zavezani k pogajanju in dogovarjanju o zvišanju najnižjih osnovnih plač med 15. 2. in 15. 3. tekočega leta.
Izhodišče za dogovarjanje o povečanju najnižjih osnovnih plač je dosežena inflacija v preteklem letu in dvig dodane vrednosti v panogi.«
Ljubljana, dne 2. aprila 2009
Predsednica Komisije
za razlago KPL
dr. Etelka Korpič-Horvat l.r.