Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1738. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), stran 5151.

Odbor za Razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih določb Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08) na seji dne 31. 3. 2009 sprejel naslednje razlage:
P O S E B N E G A T A R I F N E G A D E L A
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
6. člen
(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela PPD)
1.
Kot oddelek radiologije, radioterapije oziroma nuklearne medicine, ki se prizna za uvrstitev na delovna mesta z oznako PPD2 po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ, se šteje vsak fizični prostor, na katerem se izvajajo oziroma se po predpisih morajo izvajati ukrepi varstva pred ionizirajočim sevanjem.
2.
Če je zdravnik ali zobozdravnik po pogodbi o zaposlitvi dolžan opravljati tudi urgentno službo, mu ne glede na pogostnost udeležbe v urgentni službi pripada razvrstitev najmanj na delovno mesto s posebnimi pogoji dela PPD3 po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ. Vprašanje, kako pogosto in koliko zdravnikov je smiselno in racionalno vključiti v urgentno službo, pa je stvar organizacije in razporeda dela, za kar je odgovoren delodajalec.
3.
Na delovna mesta s posebnimi pogoji dela iz naslova operativnega dela ter invazivne diagnostike in terapije po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ je mogoče razvrstiti tiste zdravnike ali zobozdravnike, ki operativno delo ter invazivno diagnostiko oziroma terapijo opravljajo poleg dela v ambulanti oziroma na bolnišničnem oddelku. To pomeni, da se morajo operativno delo ter invazivna diagnostika in terapija izvajati vsaj organizacijsko (npr. z ustrezno začasno ali trajno preureditvijo prostorov ali opreme), po možnosti pa tudi fizično ločeno, od dela v ambulanti oziroma na bolnišničnem oddelku.
4.
Za presojo o razvrstitvi na delovno mesto s pripadajočim posebnim pogojem dela po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ ni pomembno, ali zdravnik oziroma zobozdravnik dela v posebnih pogojih dela v okviru polnega delovnega časa ali preko polnega delovnega časa.
Predsednik Odbora
za razlago Kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida l.r.