Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1761. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2008, stran 5190.

Na podlagi 97. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZT in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 22. redni seji dne 23. aprila 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2008
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2008 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2008 v višini 72.045,00 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2009.
4. člen
Sestavi del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07).
5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2008 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2009
Novo mesto, dne 23. aprila 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost