Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2009 z dne 14. 4. 2009

Kazalo

1294. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica, stran 4166.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. redni seji dne 6. 4. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
Normativne cene programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Miren - Kostanjevica od 1. 4. 2009 dalje znašajo:
+-------------------------------------------------+------------+
|           Program           | Normativna |
|                         | cena v € |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dnevni program starost od 1 do 3 let       |  558,09  |
+-------------------------------------------------+------------+
|Poldnevni program starost od 1 do 3 let     |  446,47  |
+-------------------------------------------------+------------+
|Poldnevni program brez kosila starost od 1 do 3 |  357,18  |
|let                       |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dnevni program starost od 3 do 6 let       |  352,08  |
+-------------------------------------------------+------------+
|Poldnevni program starost od 3 do 6 let     |  281,66  |
+-------------------------------------------------+------------+
|Poldnevni program brez kosila starost od 3 do 6 |  225,33  |
|let                       |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Cena 10. ure varstva je 1,5 € x 22 dni      |33,00/mesec |
+-------------------------------------------------+------------+
Normativne cene predstavljajo osnovo za obračun plačil staršev.
2. člen
Osnova za obračun plačil staršev se v 1. starostnem obdobju (1-3 let) zniža za 20%. Cene programov, ki se uporabljajo kot osnova za obračun plačil staršev v 1. starostnem obdobju, znašajo:
+-------------------------------------------------+------------+
|           Program           | Osnova za |
|                         | obračun  |
|                         |  plačil  |
|                         |staršev v € |
+-------------------------------------------------+------------+
|Dnevni program starost od 1 do 3 let       |  446,47  |
+-------------------------------------------------+------------+
|Poldnevni program starost od 1 do 3 let     |  357,18  |
+-------------------------------------------------+------------+
|Poldnevni program brez kosila          |  285,74  |
|starost od 1 do 3 let              |      |
+-------------------------------------------------+------------+
3. člen
Stroški živil v cenah programov znašajo 38,94 € mesečno (dopoldanska malica 11,66 €, kosilo in popoldanska malica 27,28 €) oziroma 1,77 € na dan. Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije 80% stroška živil.
4. člen
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2009 do 30. 9. 2009.
Št. 602-0002/2009-8
Miren, dne 6. aprila 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.